Vrijdag 12 december is weer de tweede activiteit van 't Jeugdhuis. D...
Ben je op zoek naar het Advertentieformulier Carnavalskrant, kijk da...
Helaas is er een foutje geslopen in de nieuwsbrief die op 9 oktober ...
Klik hier om naar de leidingpagina te gaan. Deze pagina is bestemd voor de leiding / medewerkers van het Jeugdwerk.

Jeugdcarnaval Programma 2014

Zaterdagmiddag 22 februari: Snotneuzenbal

In de jeugdwerklokalen vindt van 14.00-16.30 uur het Snotneuzenbal plaats. Dit bal is voor de kinderen van 5 tot ± 10 jaar. De entree is €1,50 en voor leden van de Krokoclub is het €1,00.

 Vrijdag 28 februari: Schoolbezoek, Gezamenlijk eten en Soos ‘stuif es in’

Vrijdagochtend zal de Jeugdraad en C.V. de Grenszuukers aan het eind van de ochtend aanwezig zijn bij de carnavalsviering in Uilenpoort.
’s Middags gaan de beide raden het Carnaval inzetten met een gezamenlijke eten. Dit onder het mom van: samen staan we sterker.
’s Avonds ontmoeten ze elkaar weer tijdens het carnavalsbal van soos ‘stuif es in’. Dit bal vind in de aula van het Cultureel Centrum Baarle plaats en is altijd reuze gezellig.

Zaterdag 1 maart: Pielekesbal, carnavalsmis, lampionoptocht en sleuteloverdracht.

Pielekesbal
’s Middags organiseert het Jeugdwerk van 14.30-17.00 uur een speciale carnavalsmiddag voor peuters en kleuters onder de naam: Pielekesbal. Dit Pielekesbal gaat door in De Lindeboom. De toegang is gratis.

Carnavalsmis
Om 19.00 u zal in de Onze Lieve Vrouw van Bijstand kerk de jaarlijkse carnavalsmis plaatsvinden. Waarbij de preek verzorgd wordt door Prins Michelin d´n Irste en waar Jeugdprins Seppe d’n Irste een openingswoordje zal houden.

Lampionoptocht
Na de carnavalsmis zal de lampionnenoptocht plaatsvinden. De lampionnen worden gratis, achterin de kerk, uitgedeeld. We gaan dan in een optocht naar het Cultureel Centrum. We nodigen iedereen uit om met ons mee te lopen.

Sleuteloverdracht
Om 20.11 u zullen Prins Michelin d’n Irste en Jeugdprins Seppe d’n Irste de sleutels van het Smokkelgat uit de handen van de Hollandse en Belgische burgemeester in de aula van het CCB ontvangen.

Zondag 2 maart: optocht

Om stipt 13.11 u start de Jeugd- en de Grenszuukersoptocht.

Opgeven voor de jeugdoptocht kan via: Opgeven jeugdoptocht

Na de optocht vindt om ± 17.00 uur de prijsuitreiking van de jeugdoptocht plaats in Den Bonten Os. Zowel Jeugdprins Seppe d’n Irste en Prins Michelin d’n Irste met hun gevolg zullen hierbij aanwezig zijn.

Maandag 3 maart: uitstapje Jeugdraad en Leuterbal

Jeugdprins Seppe d’n Irste en zijn gevolg en de Pruverkes hebben een leuke ontspanningsochtend. Ze gaan met z’n allen op stap en als afsluiting gaan ze gezamenlijke eten.

’s Avonds is er van 19.00-21.30 uur het Leuterbal voor alle jeugdige Grenszuukers van groep 6 t/m 8 of klas 4 t/m 6 en iedereen uit de 1e klas van het middelbaar onderwijs. Dit bal vindt plaats in de aula van Cultureel Centrum Baarle. De entree voor het Leuterbal is € 1,50 en voor leden van het Jeugdhuis is het € 1,00.

Dinsdag 4 maart: Pyjamabal met ontslag van de Jeugdraad

Om 11.11 u openen Jeugdprins Seppe d’n Irste en Prins Michelin d’n Irste het ontbijt tijdens het Pyjamabal in de residentie van Prins Michelin d’n Irste. Het ontbijt wordt net zoals voorgaande jaren gesponsord door Joop, de gastheer van de residentie. De hofdames van de Grenszuukers zullen na het ontbijt weer paraat staan om een stevige ochtendgymnastiek te geven.

Jeugdprins Seppe d’n Irste en zijn gevolg en de Pruverkes zullen na de ochtendgymnastiek uit hun ambt worden ontslagen.