Bedankt aan alle leden die hun stem hebben gegeven aan het jeugdwerk...
Vanaf 12 mei kan worden ingeschreven voor Avondvierdaagse, Wielerzes...
Klik hier om naar de leidingpagina te gaan. Deze pagina is bestemd voor de leiding / medewerkers van het Jeugdwerk.

Wielerzesdaagse – Info voor deelnemers

Wielerzesdaagse – 2016

De Wielerzesdaagse staat ook dit jaar natuurlijk weer op het programma van het jeugdwerk. Een gezellige fietsvakantie, die dit jaar voor de 49e maal zal worden gehouden.

Bij veel kinderen in Baarle en omstreken is de Wielerzesdaagse al bekend, maar voor degenen die de W6D nog niet kennen volgt hier een korte uitleg:

Vanaf maandag 25 juli tot en met zaterdag 30 juli maken we dagelijks fietstochten (geen wielerwedstrijd), die regelmatig worden onderbroken door spelen, opdrachten, rustpauzes, consumpties etc. etc.

Vanaf ’s morgens half tien tot ’s middags 5 uur zijn de kinderen dagelijks druk in de weer. Dit alles steken we in een Tour de-France-jasje. We werken met ploegen van ongeveer 10 kinderen, elk voorzien van 2 ploegleid(st)ers. De ploegen rijden in merkenshirts. Deze shirts worden door de Baarlese middenstand beschikbaar gesteld. De ploegen zijn verdeeld over vier leeftijdscategorieën. De wielerzesdaagsekaravaan zoekt iedere dag een andere streek rond Baarle op. Dagelijks verschijnt de tourkrant met verslag, uitslag, puzzels en nog veel meer. Iedere tourdag begint met een zogenaamde ‘ceremonie protocollair’. Een echte tourmiss deelt dan de gele, groene, rode of witte trui en de bloemen uit aan de winnaar van de vorige dag. Dat zijn degenen die binnen de betreffende leeftijdscategorie de meeste punten hebben behaald met de spelletjes en opdrachten. Als het weer een beetje wil meevallen dan wordt het gegarandeerd een prachtige week. Op zaterdag sluiten we de week af met een ereronde en ‘s avonds een feestelijke prijsuitreiking.

Het inschrijfgeld voor de W6D. bedraagt: € 23,50.

Hierin zijn begrepen een aantal consumpties per dag, een herinneringsmedaille en misschien wel een leuke prijs.

Per dag is de te fietsen afstand afhankelijk van de categorie ongeveer 40 tot 60 kilometer. We hebben de ervaring dat kinderen die de eerste klas (groep 3) van het basisonderwijs hebben doorlopen en die behoorlijk kunnen fietsen deze week goed kunnen meemaken. Kinderen die op de kleuterschool (groep 1 en 2) zitten kunnen niet als deelnemer worden ingeschreven.

Ongeveer een week voor de Wielerzesdaagse ontvangen de deelnemers de eerste uitgave van de W6D toerkrant met daarin alle voor hen van belang zijnde informatie

De W6D heeft ook een eigen website: http://w6d.jeugdwerkbaarle.org.

Inschrijven voor de W6D

Informatie over inschrijven is te vinden op: link naar pagina inschrijven W6D.


De Wielerzesdaagse heeft een eigen website. Zie: Website Wielerzesdaagse
Interesse om te helpen als leiding bij de activiteiten van het jeugdwerk?
Zie ook: informatie over de Wielerzesdaagese voor leiding / medewerkers

De data van alle jeugdwerkactiviteiten dit jaar: zie de activiteitenkalender