Oproep commissies

De activiteiten van het Jeugdwerk worden voorbereid door commissies (werkgroepen).  Momenteel zijn wij op zoek naar vrijwilligers  voor de diverse commissies. Heb je (misschien) interesse om zitting te nemen in een commissie neem dan contact met ons op.  Zie pagina: Leiding opgaveformulieren