De Stichting Jeugdwerk Baarle heeft de aanvraag voor de ANBI status ingediend. Op dit moment heeft de Stichting dus nog geen ANBI status

Gegevens van de instelling

Stichting Jeugdwerk Baarle
KvK: 41095678
RSIN: 816706244

Adres:
Pastoor de Katerstraat 7
NL – 5111 CM  Baarle – Nassau

Pastoor de Katerstraat 5
BE – 2387 Baarle-Hertog

Doelstelling

De Stichting Jeugdwerk Baarle stelt zich ten doel leuke en verantwoorde vrijetijdsbesteding te bieden aan haar doelgroep. Dat bereikt de stichting door gedurende het jaar diverse activiteiten te organiseren. Aan de activiteiten kan iedereen die binnen de leeftijdsgroep valt waarvoor de activiteit wordt georganiseerd deelnemen. De activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers.

Hoofdlijnen beleidsplan (ANBI versie) Stichting Jeugdwerk Baarle

De Stichting jeugdwerk Baarle is een organisatie die gedurende het gehele jaar diverse activiteiten voor de jeugd organiseert. De primaire doelgroep is jeugd van de basisschoolleeftijd tot en met 15 jaar.

De stichting is een vrijwilligersorganisatie.  Zie ook: http://jeugdwerkbaarle.org/oversjb/

De financiële middelen worden verkregen uit:

 • Deelnemersbijdragen / inschrijfgelden voor activiteiten
 • Donaties
 • Subsidies
 • Kasversterkende activiteiten

Het vermogen van de stichting is risicoloos ondergebracht op Nederlandse en Belgische bankrekeningen

Het gehele vermogen van de stichting komt ten goede aan de activiteiten van de stichting. Een deel van het vermogen wordt gereserveerd voor toekomstige investeringen.

Beloningsbeleid

Noch bestuurders noch de overige vrijwilligers ontvangen een beloning voor hun werk voor de stichting. Er wordt geen vacatiegeld (vergoeding die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie, bijvoorbeeld aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. ) uitgekeerd.

Bestuurders en overige vrijwilligers kunnen daadwerkelijke gemaakte onkosten declareren.

Bestuur van de Stichting

Het bestuur van de Stichting Jeugdwerk Baarle bestaat uit:

 • Michiel Nooren, voorzitter
 • Jos van Beek, secretaris
 • Fonny Kools,. penningmeester
 • Edwin Bruurs, bestuurslid
 • Roosmarijn den Dikken, bestuurslid
 • Lars Nooijens, bestuurslid
 • Vera Olieslagers, bestuurslid
 • Koen Raeijmaekers, bestuurslid
 • Nicole Severijns, bestuurslid
 • Lisse Smolderen, bestuurslid

Activiteitenverslag

Hieronder staan de activiteiten die Stichting Jeugdwerk Baarle in 2017 georganiseerd heeft voor de kinderen van Baarle en omstreken. Het is een globaal overzicht van wat er tijdens de activiteit(en) plaats heeft gevonden en hoeveel deelnemers hebben deelgenomen aan de activiteiten.

Jeugdhuis:

In de periode van oktober tot en met mei vinden er jeugdhuisactiviteiten plaats.

Eens per maand draait op zaterdagmiddag de “Krokoklub”. Dit voor kinderen uit de onderbouw van de basisscholen. Het programma van de Krokoklub is zeer gevarieerd. De leiding organiseert er activiteiten als knutsel- & spelmiddagen, een speurtocht,  kookmiddag, filmmiddag en een uitstap naar een pretpark.
In 2017 hebben in totaal 390 kinderen deelgenomen aan 9 activiteiten.

Het “Jeugdhuis”  en “Upstairs” draaien op zaterdagavond. ’t Jeugdhuis voor de kinderen vanaf klas 4 van de basisschool tot en met de eerste klas van het voortgezet onderwijs en Upstairs voor kinderen van 13 tot en met 15 jaar. De programma’s van ‘t Jeugdhuis en Upstairs variëren van een disco tot een bowlinguitje en van schaatsen of zwemmen tot een schuimparty of laserschieten. In 2017 hebben in totaal 95 kinderen aan 6 activiteiten deelgenomen.

Tijdens ’t Jeugdhuisseizoen wordt er ook een driedaags weekend georganiseerd.

Het jeugdhuis- en upstairsweekend telde samen 41 deelnemers in 2017.

Tot slot organiseren we geregeld fuiven in de lokalen van het Jeugdwerk. Dat is op initiatief van kinderen zelf, voor bijvoorbeeld een verjaardag.

In totaal werden er 11 fuiven gehouden, die door 335 kinderen van alle leeftijden zijn bezocht.

Judo

In de sportzaal van de Uilenpoort wordt wekelijks aan een kleine 90 jongeren judotraining gegeven. Onze judovereniging organiseert bovendien een jaarlijks judokamp van vijf dagen, waaraan in 2017 25 leden deelnamen.

Sinterklaas

In de periode voor 5 december zijn wij volop bezig met allerlei activiteiten rondom Sint-Nicolaas. We zorgen er onder andere voor dat de Sint kan aankomen in Baarle en in Zondereigen. Verder verhuren we kleding, doen we huisbezoeken en brengen we een bezoek aan de basisscholen.

Kerstperiode

Gedurende de kerstperiode organiseren wij twee activiteiten: Driekoningenzingen en de kerstboomverbranding.

In de kerststal bij de Belgische kerk hebben in 2017 ruim 90 zangers en zangeressen hun driekoningenlied ten gehore gebracht.

Voor de kerstboomverbranding werden ongeveer 340 bomen ingeleverd die vervolgens onder het toeziend oog van de brandweer werden aangestoken en verbrand.

Carnaval

De carnavalsactiviteiten zijn verspreid over twee tijdstippen van het jaar. In november wordt de Jeugdraad van Elf gekozen tijdens het 11-11 bal. Daarna is het een tijdje rustig tot de carnavalsperiode. De week voor carnaval organiseren we het snotneuzenbal voor de kinderen uit de onderbouw. In 2017 hebben hier 107 kinderen carnaval op een geweldige manier ingezet. Op carnavalszaterdag was het  de beurt aan de allerkleinsten tijdens het pielekensbal. In de Lindeboom worden de kinderen vermaakt met muziek en spelletjes terwijl de ouders gezellig kunnen bijpraten met vrienden en bekenden. Het pielekensbal werd door circa 160 kinderen bezocht, vergezeld door ongeveer 130 volwassenen.

Koningsdag

Op Koningsdag organiseert onze commissie de hele dag diverse activiteiten voor kinderen. We beginnen ’s ochtends met de versierdefietsenoptocht, waaraan in 2017 ongeveer 80 kinderen deelnamen. De optocht start op de parkeerplaats van het Cultureel Centrum en eindigt op het Sint Annaplein. Hier vindt de prijsuitreiking , verdeeld over verschillende leeftijdscategorieen, plaats voor de mooist versierde fiets of meest originele kleding. In de namiddag vinden er diverse activiteiten plaats. Denk hierbij aan hollandse spelletjes, springkastelen, een terras met live-band, enz. Tevens wordt er een vrijmarkt georganiseerd waar kinderen en volwassenen hun gebruikte spullen kunnen verkopen. Aan de spelletjes hebben in 2017 bijna 100 kinderern deelgenomen. Ook de vrijmarkt was een succes met 15 marktkramen en een kleine 20 staanplaatsen.

Avondvierdaagse

In de laatste week van mei vindt onze bekende wandelactiviteit plaats. Gedurende vier of vijf avonden bewandelen circa 750 deelnemers diverse routes door Baarle en omgeving. Sinds enkele jaren bestaat zelfs de mogelijkheid om maar 1 of enkele dagen mee te lopen. De deelnemers kunnen kiezen uit vier verschillende routes: 5 km, 8 km, 12 km en 20 km. De routes van de 5 km zijn ook geschikt voor kinder- en/of wandelwagens en voor mensen in een rolstoel. Die route in het bijzonder trekt dan ook veel jonge gezinnen aan en ouderen die minder goed te been zijn. De 750 deelnemers bestonden uit net iets meer kinderen dan volwassenen, maar de verhouding was nagenoeg fiftyfifty.

Wielereendaagse

Naar aanleiding van het 50-jarig jubileum van de W6D (zie verder) had de jubileumcommissie het idee geopperd om iedereen kennis te laten maken met deze  activiteit en zelf te laten ervaren hoe een tourdag van de W6D er uit ziet. En hoe kan dat beter dan zo’n dag na te bootsen compleet met spel- en drankpauzes en een gezamelijke middagpauze.

Door het succes en de deelname van ruim 250 kinderen en volwassenen zal deze activiteit wellicht een vervolg krijgen.

Wielerzesdaagse

In de eerste week van de zomervakantie van de Nederlandse basisscholen organiseren wij de Wielerzesdaagse. In 2017 zelfs voor de 50e keer en daarom een speciale feesteditie met extra tractaties, grote stormbanen en luchtkussens op de middagpauze en elke dag één of meerdere retroteams bestaande uit ouders, sponsoren of personen die hun jeugdsentiment wilden herbeleven. Zoals elk jaar deden er weer enkele honderden kinderen mee aan deze activiteit. Tijdens deze week worden de kinderen onderverdeeld in vier categorieën (pupillen, junioren, senioren en sup. senioren) en worden zij bezig gehouden met (natuurlijk) fietsen en spelletjes- en rustpauzes.

Aan deze jubileumeditie hebben 685 kinderen deelgenomen die begeleid zijn door ruim 180 man leiding.

Kampweken

Tijdens de zomervakantie organiseren we jaarlijks twee zomerkampen van elk een week. We bivakkeren dan meestal in een scoutinggebouw. De eerste week is speciaal bedoeld voor de kinderen uit de onderbouw van de basisscholen. De tweede week daarentegen is bedoeld voor de kinderen van de bovenbouw. Tijdens deze week doen de kinderen allerlei spelletjes, opdrachten, klusjes en andere activiteiten.

In 2017 hebben in totaal ruim 82 kinderen genoten van een heerlijke vakantieweek.

Pruimentour

Ook in 2017 werd wederom een pruimentour verreden. Opnieuw door het centrum van Baarle met start en finish op de Singel. Er werden die dag in verschillende leeftijdscategorieën wielerwedstrijden verreden. Omdat de afstand afgestemd is op de leeftijd van de deelnemers waren er dan ook 4 verschillende routes uitgestippeld varierend van een rondje over de singel voor de allerkleinsten, een rondje langs de Belgische kerk voor de wat ouderen en één door de Belgische wijk voor de 9- tot 12-jarigen, tot een route over de parallelweg en de Molenstraat voor amateurwielrenners. In 2017 hebben meer dan 100 jeugdrenners en circa 65 senioren deelgenomen aan dit mooie wielerevenement.

Quiz

Op de laatste vrijdagavond van september wordt de Jeugdwerkquiz georganiseerd. Het betreft een algemene kennisquiz die voor meerdere leeftijdsgroepen aantrekkelijk is. Aan deze quiz hebben in 2017 negentien teams bestaande uit zes personen deelgenomen.

Leidingactiviteiten

Gedurende het jaar organiseren we voor en door de leiding een paar activiteiten met als doel teambuilding. Het kan variëren van een feestavond tot een wandeling, weekend, busreis, kanovaren of een barbecue.

Cursussen

Elk jaar bieden wij als Jeugdwerk onze leiding de gelegenheid om een cursus te volgen. In samenspraak met de leiding gaat het bestuur op zoek naar cursussen die van algemeen nut zijn voor de leiding.

Vanuit het Jeugdwerk worden bijvoorbeeld nog steeds mensen van de leiding gestimuleerd en eventueel begeleid om zich in te zetten als verkeersregelaar.

Als er cursussen gevolgd worden buiten het Jeugdwerk, die wel nuttig zijn voor het Jeugdwerk, willen we daar een bijdrage in de cursuskosten geven. Een  voorbeeld hiervan is een EHBO-cursus.

Financiële verantwoording

<link naar beperkte balans en Verlies en Winstrekening>