Informatie voor deelnemers en ouders

De Wielerzesdaagse kan helaas niet doorgaan dit jaar. In de week van 13 t/m 18 juli organiseren we de Jeugdfietsdagen 2020. Een fietsactiviteit voor kinderen die groep 3 / klas 1 hebben doorlopen t/m 15 jarigen. Aan deze activiteit kunnen kinderen uit Baarle en omliggende dorpen deelnemen. Het aantal deelnemers per dag is beperkt, we zullen bij het inschrijven geen voorrangsregeling of zo hanteren. Dus vol is vol…

Wat zijn de Jeugdfietsdagen 2020?

We gaan in de week van 13  t/m 18 juli een paar dagen fietsen:

 • maandag 13 en donderdag 16 juli:
  Op die twee dagen organiseren we een fietsactiviteit voor de kinderen uit de klassen 3 en 4 ofwel de groepen 5 en 6 van de basisschool.
 • dinsdag 14 en vrijdag 17 juli
  Op die twee dagen organiseren we de fietsactiviteit voor de kinderen uit de klassen 5 en 6, ofwel de groepen 7 en 8 van de basisschool. EN
  Op diezelfde dagen voor leerlingen van het middelbaar onderwijs tot en met 15 jaar.
 • woensdag 15 en zaterdag 18 juli
  Op die twee dagen organiseren we de fietsactiviteit voor kinderen uit de klassen 1 en 2 ofwel de groepen 3 en 4 van de basisschool.

Net zoals bij de Wielerzesdaagse rijden we in groepjes, met leiding, onderweg doen we spelletjes, we hebben drankpauzes en een middagpauze. Met de spelletjes kun je strijden voor een prijsje. Bij de W6D hebben we verschillende momenten waarbij we met veel mensen bij elkaar zijn, dat is i.v.m. de Coronamaatregelen niet mogelijk. De opzet van deze activiteit is zodanig dat deze past in de Coronamaatregelen, beide gemeenten hebben getoetst en hebben hun goedkeuring gegeven.

Hoe doen we dit in het kader van de Coronamaatregelen.

De overheid heeft een protocol opgesteld waar we ons aan moeten houden. Het komt er op neer dat we ‘bubbels’ maken van 50 personen. Binnen zo’n bubbel mogen kinderen met elkaar spelen en buiten sporten zonder de 1,5 meter regel in acht te nemen. Waar we voor moeten zorgen is dat de bubbels niet met elkaar in contact komen en dat hebben we geregeld. Zie hieronder bij Corona protocol.

Wie kan deelnemen?

Kinderen die groep 3/klas 1 hebben doorlopen t/m 15-jarigen kunnen deelnemen aan deze activiteit. Het Coronaprotocol verbindt daar echter wel enkele voorwaarden aan. Zie hieronder Corona Protocol – Je mag deelnemen tenzij.

Corona Protocol.

Door de overheid is een Corona Protocol opgesteld voor activiteiten zoals de Jeugdfietsdagen. Dit protocol is bindend en wij houden ons uiteraard aan dit protocol. Let op: Het kan zijn dat dit protocol wordt aangepast. Zodra wij daarover worden geïnformeerd zullen wij onderstaande tekst aanpassen.

Wil je het volledige protocol lezen? Ga dan naar <Richtlijn vakantieactiviteiten>

Je mag deelnemen tenzij

Iedereen mag mee doen, tenzij (onderstaande geldt dus voor zowel deelnemers/kinderen als leiding)

 • je 24 uur voorafgaand aan de start van de activiteit (13 juli) of bij de start van de activiteit één of meerdere van de volgende (milde) klachten hebt (gehad): neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
 • je bij de start van de Jeugdfietsdagen een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten hebt.
 • je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en als dit in de periode van 7 dagen voor de start van de activiteit is vastgesteld.
 • je een huisgenoot/gezinslid hebt met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en als je korter dan 14 dagen voor der start van de activiteit contact gehad hebt met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had.
 • je in quarantaine bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
 • je in een risicogroep zit, dan is toestemming nodig van de ouders. Overleg eventueel met de huisarts.
 • Voor volwassenen (begeleiding) in een risicogroep is deelname niet mogelijk, omdat voor hen het devies is: blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten als dat noodzakelijk is. Bij twijfel: win medisch advies in.
 • je ziek wordt of klachten krijgt tijdens de activiteit, dan moet je direct naar huis.

Controlevragen bij aanvang

Alle deelnemers zijn vrij van klachten bij aanvang van de activiteit. Bij aankomst wordt een gezondheidscheck gedaan. Wanneer één van de vragen met JA wordt beantwoord, mag de begeleider of deelnemer niet deelnemen aan de activiteit. Bij de check worden de controlevragen van het RIVM gesteld. Hoe we deze check gaan invullen moet nog worden bepaald.

Noodprocedure

Er kan altijd iemand ziek worden tijdens de activiteit of er kan een ongelukje gebeuren en de deelnemer moet naar huis. Wij kunnen geen kinderen thuisbrengen en in alle gevallen moet het kind opgehaald worden door de ouders. Daarom is het van belang dat er altijd iemand op een van de opgegeven telefoonnummers beschikbaar is.

Start- en aankomstprocedure

Zoals eerder vermeld zal er geen ceremonie protocollaire zijn ‘s ochtends, en ook geen prijsuitreiking. We vetrekken ’s morgens vanaf 09.30 uur. We zullen voor elke groep starttijden meedelen, kinderen dienen op dat uur aanwezig te zijn om te kunnen vertrekken. Het is belangrijk dat je niet veel te vroeg aanwezig bent, omdat we dan met te veel deelnemers bij elkaar zullen zijn. Aan de ouders vragen we om niet te blijven kijken bij het vertrek, maar om eventueel op een punt langs de route de voorbijkomende groepen aan te moedigen.

In de namiddag zullen we de aankomsttijden meedelen, zodat ouders weten hoe laat ze hun kind(eren) kunnen komen ophalen. Ook hier is het belangrijk om niet te blijven hangen na aankomst, maar direct naar huis te vertrekken. We plannen de aankomst ’s middags vanaf 16.00 uur.

Het spreekt voor zich dat er op zaterdag ook geen prijsuitreiking zal plaatsvinden. De uitslagen zullen op verschillende kanalen gepubliceerd worden (denk aan onze website, Facebook en Ons Weekblad), en de winnaars zullen hun prijsje thuisbezorgd krijgen.

Maatregelen overdag

Om ervoor te zorgen dat we nooit met te veel mensen bij elkaar zijn, gaan we werken met zogenaamde ‘contactbubbels’ van 50 mensen. In die bubbels zitten zowel de deelnemende kinderen als de leiding, en deze 50 mensen mogen onderling contact met elkaar hebben. Er zullen 3 bubbels zijn: de verschillende bubbels mogen enkel binnen de bubbel contact hebben met elkaar, maar niet met mensen uit een andere bubbel. We zullen ervoor zorgen dat de verschillende bubbels elkaar onderweg niet zullen kruisen, en op de middagpauze zal voldoende ruimte zijn zodat de bubbels niet gemengd hoeven te worden.

Op dinsdag en vrijdag fietsen er twee leeftijdcategorieën tegelijkertijd, deze worden volledig gescheiden door andere routes, andere pauzeplaatsen inclusief een andere middagpauzeplaats.

Vanzelfsprekend zal er ook extra aandacht zijn voor hygiëne, en zal het gebruikte materiaal op tijd en stond ontsmet worden.

Inschrijven

Het inschrijven voor de Jeugdfietsdagen is nu gesloten. We zijn nu de groepen aan het indelen. Deelname is alleen nog mogelijk in die groepjes waar nog plaats is. Wil je nog meedoen stuur dan een mail naar info@jeugdwerkbaarle.org

Meer informatie

Op de pagina <informatie voor deelnemers, ouders en leiding> staat meer informatie zoals groepsindeling, starttijden. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Nog vragen?

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar info@jeugdwerkbaarle.org.