Hieronder een beknopte  lijst van puntjes om even als commissie bij stil te staan.

Jeugdwerk-wegwijzer

Hierin staat alles over het jeugdwerk wat je zou kunnen helpen bij het organiseren van een activiteit.

Planning Nieuwsbrief

Vanuit het bestuur wordt er op gezette tijden een nieuwsbrief uitgestuurd voor zowel de leiding als de deelnemers.

Publiciteit

Zorg voor publiciteit door middel van affiches, een folder op de scholen of een artikel in Ons Weekblad.

Website bekijken + eventueel aanpassen

Het up-do-date houden van informatie rondom de activiteit.

Lokalen reserveren bij CCB

Indien van toepassing op de activiteit, zodat je niet voor problemen komt te staan met lokalen.

Materiaal

Jeugdwerkmateriaal is opgeslagen op zolder. Het opgeruimd houden van de zolder is een aandachtspunt voor elke commissie.

Zoeken van vrijwilligers: bellen / emailen / nieuwsbrief

Dit blijft de laatste jaren het grootste euvel. Het blijkt dat persoonlijk benaderen van vrijwilligers het beste werkt. Indien er vanuit een commissie hier vragen over zijn, dan wel hulp nodig is bij het vinden van vrijwilligers, graag z.s.m dan actie ondernemen richting het bestuur.

Toevoegen van nieuwe vrijwilligers op deelnemerslijst Jeugdwerk

Indien er nieuwe vrijwilligers meedoen met een activiteit, is het belangrijk om dit door te geven aan het bestuur. De nieuwe leiding wordt dan op de leiding-lijst geplaatst, dit is ook nodig voor de verzekering indien er iets zou gebeuren.

Sleutelbeleid: commissie-sleutel

Vanuit het bestuur is er een sleutelbeleid. Er is een sleutel in de roulatie voor de commissies. Daarnaast is er ook een uitleen-sleutel-mogelijkheid.

Begroting – tekenbevoegdheid

Voor een activiteit is een begroting gemaakt. Dit is op te vragen bij de penningmeester Daarnaast is er een maximaal bedrag vastgesteld waaronder de commissie vrij is om te handelen. Hiervoor kun je de penningmeester ook raadplegen.

Commissie-uitje

Om het harde werken te belonen, willen we ook iets faciliteren voor de commissies. Er is de mogelijkheid om als commissie zijnde een uitje te plannen, waar het jeugdwerk dan een bijdrage aan zal leveren. Hiervoor kan je contact opnemen met het bestuur over hoe en wat.