Wielerzesdaagse 2021 Inschrijven

We hopen en gaan er van uit dat eind juli als de W6D plaatsvindt de Coronamaatregelen zodanig versoepeld zullen zijn dat de W6D zonder veel beperkingen kan doorgaan. Voor de meest recente informatie ga naar: https://wielerzesdaagse.org/. In verband met de huidige Coronamaatregelen kunnen we geen inschrijfavonden houden zoals we dat voorheen deden. Inschrijven voor de W6D 2021 kan alleen door het invullen van het formulier op deze pagina.

Dit houdt in:

  • Inschrijven kan alleen door het invullen van onderstaand formulier
  • Er is geen mogelijkheid om een “papieren formulier” in te vullen en in te leveren
  • Betalen kan alleen per machtiging of per bank (zelf overmaken)
  • Als je kiest voor machtiging geef je dat aan in het inschrijfformulier (er is dus geen afzonderlijk machtigingsformulier).
  • Na het insturen van het formulier krijg je van ons nog een bevestiging per mail. In die mail staan ook de betalingsinstructies als je kiest voor per bank betalen.

Het inschrijfgeld voor de W6D 2021 bedraagt  € 25,-.   Als je inschrijft vóór maandag 7 juni krijg je € 5- kortingen betaal je € 20,-.

Toelichting bij het inschrijfformulier

Bij wie wil je in de groep

Het goed indelen van de groepen is een hele puzzel. Je kunt ons daarbij helpen door aan te geven bij wie je in de groep wil, hiervoor zijn op het formulier 3 velden voorzien. Daarbij graag aandacht voor de volgende puntjes:

  • Je kunt maximaal 3 namen invullen, bij wie je graag in de groep wil.
  • Je wordt altijd ingedeeld bij leeftijdsgenoten.
  • De groepen zijn meestal niet gemengd, gemengd betekent hier: bestaand uit zowel jongens als meisjes. *).
  • Een groep bestaat uit 8 tot 12 kinderen afhankelijk van de leeftijdscategorie.
  • Als er niets wordt ingevuld, word je ingedeeld bij kinderen van dezelfde leeftijd.

Wij interpreteren de namen die worden ingevuld als: de 1e naam is de belangrijkste, de 2e naam is de 2e belangrijkste enz. Het lukt ons bijna altijd om in te delen bij minstens 1 van de opgegeven namen, maar meestal zijn er dat meer. Komen we er helemaal niet uit dat nemen we contact met je op.

*) Het niet hebben van gemengde groepen heeft te maken met het feit dat nagenoeg alle deelnemers ploeggenootjes opgeven van hetzelfde geslacht. Dus jongens geven nagenoeg altijd jongens op als voorkeur en meisjes geven nagenoeg altijd meisjes op. In voorkomende gevallen kan hiervan afgeweken worden, maar dat bespreken we dan graag even. Indien dit voor jouw zoon of dochter aan de orde is stuur ons dan een mail (w6d@jeugdwerkbaarle.org).

School

Bij school vermelden de naam van de school, bijvoorbeeld Akkerwinde, Regenboog, Vlinder, middelbare school (welke) enz. Indien een klas gesplitst is in een ‘a’ en een ‘b’ groep dit dan a.u.b. eveneens vermelden in het vakje “toevoeging bij klas”.
Speciaal onderwijs hanteert soms een afwijkend systeem van klassen/groepen. Kinderen die speciaal onderwijs volgen kunnen  dat aangeven bij klas “speciaal onderwijs”.

Heeft je kind bijzondere zorg of begeleiding nodig?

Als je kind bijzondere zorg of begeleiding nodig heeft moeten wij dat weten om je kind optimaal te kunnen begeleiden. Denk hierbij aan gebruik van medicijnen, allergieën, dieet, maar ook gedragsproblemen. Als je het vakje aankruist op het formulier nemen wij contact met je op.

Doe je voor de eerste keer mee?

We willen hier weten of je dit jaar voor de eerste keer zult deelnemen. Als dat niet het geval is (jouw antwoord is nee) zoeken wij in onze database op hoeveel keer je al hebt deelgenomen en dat hogen wij dan dit jaar met één op. NB Deelname aan de Jeugdfietsdagen die we vorig jaar organiseerden telt niet mee als deelname aan de W6D.

Telefoonnummers

In voorkomende gevallen moeten wij contact kunnen opnemen met de ouders. Wij bellen altijd eerst het eerst vermelde nummer. Het kan voorkomen dat dat tijdens de W6D is voor iets dringends, wij willen hier dus graag de nummers van ouders / verzorgers waarop ze ook overdag tijdens de W6D bereikbaar zijn.

Algemene voorwaarden en privacyvoorwaarden

Door inschrijving ga je tevens akkoord met onze voorwaarden voor inschrijving inclusief het verwerken en opslaan van je persoonsgegevens. In verband met de privacywetgeving (AVG – Algemene Verordening Persoonsgegevens) zijn wij verplicht je toestemming te vragen voor het verwerken en opslaan van persoonsgegevens. Wij gebruiken de gegevens om te kunnen communiceren naar ouders en/of deelnemers en om statistische en historische gegevens over onze activiteiten bij te houden. Door je inschrijving voor een activiteit, accepteer je dat de Stichting Jeugdwerk Baarle de gegevens die je verschaft, voor onbepaalde termijn bij-houdt en gebruikt voor de vermelde doeleinden.

Meer informatie op de pagina’s <algemene  voorwaarden>  en <privacyverklaring>.

Heb je nog vragen?

Stuur een mail aan W6D@jeugdwerkbaarle.org. Vermeld eventueel je telefoonnummer zodat we contact kunnen opnemen.

Inschrijfformulier W6D 2021

Inschrijven voor de W6D 2021 kan door  middel van onderstaand formulier. Na het insturen van het formulier krijg je van ons nog een bevestiging per e-mail. In die mail staat ook informatie over betalen. Heb je na een uur na het insturen de mail niet ontvangen, stuur ons dan een e-mail, maar controleer eerst je map met ongewenste e-mails. Voeg de e-mailadressen info@jeugdwerkbaarle en w6d@jeugdwerkbaarle.org toe aan je lijst van veilige afzenders.

 

//
Straat, huisnummer en evt toevoeging huisnummer
Graag in internationaal formaat: voorbeeld: +31612345678
Graag in internationaal formaat, voorbeeld: +32 14123456
Vul ja in bij gebruik medicijnen, allergie, dieet, gedragsproblemen of als anderszins zorg of begeleiding nodig is.

Met wie wil je in de groep fietsen?In verband met de wet op de privacy zijn wij verplicht je goedkeuring te vragen, zie toelichting.