Algemene voorwaarden

De Stichting Jeugdwerk Baarle organiseert activiteiten voor de jeugd van Baarle en omstreken. Die activiteiten worden steeds zo inclusief mogelijk georganiseerd , zodat iedereen (binnen een bepaalde leeftijdsgroep) kan deelnemen. Daaraan verbindt het Jeugdwerk echter wel enkele voorwaarden.

Deelnemende minderjarigen moeten de toestemming van een ouder, voogd of begeleider hebben om deel te nemen. Dit geldt voor iedere activiteit, ook als het om een herhaalde activiteit gaat.

Daarnaast gaat de organisatie ervan uit dat eventuele speciale behoeften van een deelnemer  steeds voorafgaand aan de activiteit meegedeeld worden door de ouders, voogd of begeleider. Dat kan gaan over medicatie die toegediend moet worden, een verminderde conditie, slaapproblemen, gedragsproblemen of andere specifieke noden. Op die manier kan de organisatie garanderen dat de activiteit voor alle deelnemers maximaal toegankelijk is.

Als een deelnemer bijzondere zorg nodig heeft proberen wij die zo goed mogelijk te bieden. Alle leiding bij de activiteiten van de Stichting Jeugdwerk Baarle helpt mee in zijn/haar vrije tijd, op vrijwillige basis. Dat betekent dat de organisatie van haar vrijwilligers niet verwacht dat ze zorgspecialisten, pedagogen of anderzijds professionele krachten zijn. Bijgevolg kunnen niet alle zorgtaken van hen verwacht worden. In het geval dat een deelnemer in zodanige mate begeleiding of zorg nodig heeft, waardoor een adequate begeleiding van andere deelnemers, en dus het goede verloop van de activiteit in gedrang komt, dan zal Stichting Jeugdwerk Baarle trachten tot een werkbare oplossing te komen in overleg met de ouders, voogd of begeleider. Als overleg niet mogelijk blijkt, kan de organisatie het nodig achten om eenzijdig beslissingen te nemen in het belang van de deelnemers.