De zomerkampen zullen doorgaan dit jaar!  Er zullen wel wat aanpassingen zijn om te kunnen voldoen aan het “Coronaprotocol”  Meer informatie vind je op deze pagina. 

Zomerkampen

Elk jaar worden er twee zomerkampen georganiseerd voor kinderen van de basisschool tot en met het eerste middelbaar. De eerste kampweek is bedoeld voor de oudste kleuters* tot en met kinderen van ongeveer 10 jaar, de tweede kampweek is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar tot en met kinderen die in de 1e klas van het middelbaar onderwijs zitten. Aan de zomerkampen kunnen kinderen uit Baarle en omstreken deelnemen.

We verblijven een week (van zaterdag tot zaterdag) op een kampeerboerderij of in een scoutinggebouw. Zowel de eerste als de tweede kampweek wordt opgebouwd rond een bepaald thema. De kinderen kunnen dan de kampplaats in de stijl van het thema versieren en de leiding verzint allerlei leuke spelletjes en activiteiten om de kinderen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat te vermaken. Tussendoor is er tijd om lekker te ravotten en te knutselen, en bij erg warm weer zoeken we verkoeling in het zwembad. Ook ’s avonds op de slaapzalen is het natuurlijk steeds erg gezellig!

Een kampweek is een week zonder TV, tablet of internet, waarin we écht de natuur in gaan. We spelen heel veel buiten, trekken het bos in én indien het weer het toelaat bouwen we een kampvuur. Kortom, deelnemen aan een zomerkamp van het jeugdwerk is een geweldige belevenis! Het is een supergezellig week die je niet wil missen!

Net zoals bij alle activiteiten van het jeugdwerk gaan er vrijwilligers mee als leiding. Dat zijn grotendeels mensen die ook aan de andere activiteiten van het jeugdwerk deelnemen, dus voor de meeste kinderen ‘bekende gezichten’. Bovendien is er een aparte kookstaf die er dagelijks voor zorgt dat de hongerige mondjes worden gevuld (en dat er af en toe wat lekkers te smikkelen valt natuurlijk…).
____________
* Oudste kleuters zijn de kleuters die na de zomervakantie naar het basisonderwijs (klas 1 – Belgisch systeem / groep 3 – Nederlands systeem) gaan.

In het kort – voor wie en wanneer

 • 1e week: De oudste kleuters en de klassen 1, 2, 3 en 4 ofwel groep 3,4,5 en 6 van de basisschool.
 • 2e week: De klassen 4,5,6 ofwel groep 6,7 en 8 van de basisschool en de 1e klas van het middelbaar onderwijs.

* Kinderen uit klas 4 / groep 6 kunnen dus kiezen uit de 1e of 2e week.

Wanneer
Zie activiteitenkalender < link naar pagina activiteitenkalender >

Zomerkampen 2020

De zomerkampen 2020 vinden plaats in Aalst-Waalre. Daar hebben we van de plaatselijke scouting Blokhut De Meerberg. Neem alvast een kijkje op https://www.scoutingaalstwaalre.nl/

Zomerkampen 2020, hoe gaan we dat doen i.v.m. de Coronacrisis?

Door de coronacrisis zullen de zomerkampen er dit jaar wat anders uitzien dan voorgaande jaren. Om veilig en verantwoord op kamp te kunnen gaan, volgen wij als Jeugdwerk het protocol dat door de overheid is vastgesteld. Dit houdt o.a. in:

 • dat we zoveel mogelijk activiteiten buiten zullen doorgaan, we zorgen voor een extra overkapping zodat dat ook bij minder goed weer kan
 • dat er extra aandacht zal zijn voor hygiëne.
 • De kampleiding zal uitgebreid geinformeerd worden over het geldende protocol zodat we veilig en verantwoord op kamp te kunnen.

Door de Coronamaatregelen zal het misschien wel een beetje anders zijn dan voorheen,  maar we zijn ervan overtuigd dat we er samen opnieuw een top week van kunnen maken!

Verder op deze pagina (hoofdstukje Corona maatregelen) lichten we enkele belangrijke zaken uit het protocol toe. Wil je het volledige protocol lezen? Dat is te vinden op https://wegaanopzomerkamp.nl/

De eerste kampweek 2020

De eerste week vertrekt op zaterdag 1 augustus en eindigt op zaterdag 8 augustus. Het programma is gericht op kinderen uit de klassen 1, 2, 3 en 4 ofwel groep 3, 4, 5 en 6 van de basisschool en oudste kleuters.

De kinderen worden verdeeld in groepjes en elk groepje heeft eigen leiding. Er is elke dag een ochtend-, middag- en avondprogramma zoals knutselen, een speurtocht, sport en spel enz… Er zijn per dag dus diverse activiteiten, maar er is ook voldoende vrije tijd om te ravotten, een gezelschapsspel te doen of gewoon wat te kletsen, met elkaar of met de leiding. De leiding zorgt er ervoor dat alles op rolletjes loopt.
* Kinderen uit de klas 4 (groep 6) kunnen kiezen uit de 1e of 2e week.

De tweede kampweek 2020

De tweede kampweek vertrekt op zaterdag 8 augustus en eindigt op zaterdag 15 augustus. Het programma is gericht op kinderen uit de klassen 4, 5 en 6 ofwel groep 6, 7, en 8 van de basisschool en uit de 1e klas van het middelbaar onderwijs.

Tijdens de 2e week worden de kinderen ingedeeld in groepjes, elk met eigen leiding. Het programma is afgestemd op de leeftijd en varieert van knutselen tot een speurtocht en van quiz tot sport en spel. Bij goed weer gaan we een keer zwemmen. Uiteraard wordt er geravot, maar ook even op je gemak een stripboek lezen als je daar zin in hebt kan ook.

Na een dag flink spelen/ geinen en lekker eten, is het tijd om te douchen en “op tijd” te gaan slapen. Zeg nou zelf, dat wil je toch niet missen!

* Kinderen uit de klas 4 (groep 6) kunnen kiezen uit de 1e of 2e week.

Zomerkampen 2020 - Coronamaatregelen

De overheid heeft een protocol opgesteld voor zomerkampen. De zomerkampen van het Jeugdwerk voldoen aan dit protocol. 

 • Hieronder vind je enkele van belang zijnde punten uit dit protocol
 • Wil je het volledige protocol lezen ga dan naar https://wegaanopzomerkamp.nl/
 • De deelnemers die zich hebben ingeschreven ontvangen ongeveer 2 weken voor de aanvang van het zomerkamp nog een mail met allerhande informatie inclusief zaken die in verband met het Coronaprotocol van belang zijn.

Je mag deelnemen tenzij

Iedereen mag mee op zomerkamp, tenzij (onderstaande geldt dus voor zowel deelnemers/kinderen als leiding)

 • je 24 uur voorafgaand aan de start van de kampweek (1 of 8 augustus) of bij de start van de kampweek  één of meerdere van de volgende (milde) klachten hebt (gehad): neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
 • je bij de start van de kampweek een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten hebt.
 • je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en als dit in de periode van 7 dagen voor de start van de kampweek is vastgesteld.
 • je een huisgenoot/gezinslid hebt met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en als je korter dan 14 dagen voor der start van de kampweek contact gehad hebt met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had.
 • je in quarantaine bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
 • je in een risicogroep zit, dan is toestemming nodig van de ouders. Overleg eventueel met de huisarts.
 • je ziek wordt of klachten krijgt tijdens de activiteit, dan moet je direct naar huis.

Deelnemers die hebben ingeschreven en om bovenvermelde reden niet mee kunnen krijgen het volledige inschrijfgeld terug.

Controlevragen bij aanvang

Alle deelnemers moeten vrij zijn van klachten bij aanvang van de kampweek. Kort voor het begin van de kampweek wordt een gezondheidscheck gedaan. Wanneer één van de vragen met JA wordt beantwoord, mag de begeleider of deelnemer niet deelnemen aan de activiteit. Bij de check worden de controlevragen van het RIVM gesteld. Een dag voor aanvang kamp sturen we de ouders een mail met een link naar dit formulier. Ouders moeten dit invullen uiterlijk de dag van aanvang kamp 12.00 uur. Ouders die het online formulier niet ingestuurd hebben dien alsnog op kamp als ze hun kind brengen het formulier in te vullen. Als je het online formulier niet hebt ingevuld neem dan bij aankomst op kamp contact op met Inge Jansen (1e week) of Marit Mathyssen (2e week).

Noodprocedure

Er kan altijd iemand ziek worden tijdens de activiteit of er kan een ongelukje gebeuren en de deelnemer moet naar huis. Wij kunnen geen kinderen thuisbrengen en in alle gevallen moet het kind opgehaald worden door de ouders. Daarom is het van belang dat er altijd iemand op een van de opgegeven telefoonnummers beschikbaar is.

Vervoer van en naar kamp

Ieder gezin komt op eigen gelegenheid en met eigen vervoer naar het kamp, tenzij dit niet anders kan. Dan mag maximaal één kind van een ander gezin meerijden en door hetzelfde gezin weer opgehaald worden. Aankomst- en vertrektijden zijn dit jaar iets strakker dan normaal. We vragen iedereen zich aan de planning te houden om zo het onderlinge contact buiten de kampbubbel te vermijden. Deze tijden worden nog gecommuniceerd in de brief die deelnemers zullen ontvangen.

Inschrijven

De inschrijving voor de zomerkampen is gesloten.

Informatie voor ouders van kinderen die hebben ingeschreven

Per mail hebben we alle ouders een brief gestuurd me uitgebreide informatie over de zomerkampen dit jaar. Heb je deze mail niet ontvangen laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Annuleringen

Bij annuleringen nadat is ingeschreven zal geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden. Uitzondering hierop zijn annuleringen om gegronde redenen (bijvoorbeeld ten gevolge van ziekte). Ook bij annuleringen die noodzakelijk zijn a.g.v. de Coronamaatregelen zal het inschrijfgeld worden tergbetaald.

Financiële tegemoetkomingen

Voor ouders die in België belastingplichtig zijn

Als je in in België belastingplichtig bent kun je in aanmerking komen voor belastingteruggave, zie de pagina <Link naar pagina Fiscale Aftrekbaarheid>

Tegemoetkoming voor ouders met een laag inkomen

De gemeente Baarle-Nassau heeft regelingen die er speciaal voor zijn om mensen met een laag inkomen financieel te ondersteunen. Als je inkomen niet meer is dan 120% van het sociaal minimum dan kun je hiervoor in aanmerking komen. Meer informatie op de website van de gemeente Baarle-Nassau: https://www.baarle-nassau.nl/jeugdfonds.html

Meer informatie

Wil je meer informatie neem dan via info@jeugdwerkbaarle.org contact met ons op.

Informatie voor deelnemers die zich hebben ingeschreven

Via de link hieronder ga je naar een pagina die speciaal bedoeld is voor de ouders / verzorgers van de kinderen die zich hebben ingeschreven voor een van de zomerkampen. Op deze pagina staat uitgebreide informatie over de zomerkampen. Deze pagina bevat wellicht ook nuttige informatie voor ouders die hun kind willen aanmelden voor een zomerkamp en die willen weten hoe het er aan toe gaat op een kampweek van het Jeugdwerk.

<Link naar de pagina Informatie voor deelnemers>

Informatie voor leiding, medewerkers en vrijwilligers

Het Jeugdwerk is steeds op zoek naar vrijwilligers om te helpen bij de activiteiten. Als vrijwilliger voor de zomerkampen kun je je inzetten als leiding tijdens een kampweek en / of als lid van de organisatiecommissie, de organisatiecommissie is de werkgroep die de zomerkampen voorbereid. Als leiding tijdens een kampweek geef je leiding aan een groep kinderen of zorg je als lid van de kookstaf voor het eten.

Leiding van een kampweek

Taakomschrijving

Je gaat een week als leiding mee op zomerkamp (van zaterdag t/m zaterdag) en je bereid de programma’s mee voor. Tijdens de kampweek ben je groepsleiding van een groep kinderen, maar uiteraard is er ook een kookstaf die bemand moet worden.

Hoeveel tijd kost het?

Er vinden enkele vergaderingen plaats met de hele leidinggroep van een bepaalde week waarop de afspraken worden gemaakt. In kleine groepjes bereid je dan de programma’s voor. Naast de vergaderingen, waarop de afspraken worden gemaakt zijn er ook momenten waarop je praktisch aan de slag gaat om een bepaalde programmaonderdeel mee uit te werken.

Wanneer?

In april / mei starten we met de voorbereidingen, de data van de vergaderingen worden in onderling overleg bepaald. De zomerkampen vinden plaats in de zomervakantie, de data voor dit jaar vind je in de activiteitenkalender.

De organisatiecommissie kampweken

Taakomschrijving

Als organisatiecommissie ben je niet verantwoordelijk voor de programma’s tijdens een kampweek en dergelijke. Dat doet de leidinggroep van de betreffende kampweek. Je bent wel verantwoordelijk voor alle algemeen te regelen zaken, zoals:

 • Publiciteit
 • Leiding bij elkaar zoeken
 • Inschrijven van deelnemers
 • Eten en drinken inkopen
 • Vervoer
 • Informatie naar ouders

De organisatiecommissie wordt in januari samengesteld en gaat dan aan de slag. Als eerste met het bij elkaar zoeken van de leidinggroepen, immers die moeten in april/mei aan de slag met de programmavoorbereiding van hun week. Daarna volgt het inschrijven van deelnemers en het regelen van de overige zaken.

Hoeveel tijd kost het?

Het werk van een kampcommissie is niet zo intensief en verdeeld over een periode van een half jaar. Gemiddeld vergadert de kampcommissie zo’n 5 keer.
In de weken voor de kampweken moeten er een aantal praktische zaken geregeld worden.
Het werk is helemaal afgelopen als nadat de laatste week is teruggekeerd ook alles weer is opgeruimd.

Aanmelden voor de activiteiten van het Jeugdwerk als helpend handje of als lid van een organisatiecommissie: je vindt de aanmeldformulieren op de pagina <Leiding – opgaveformulieren>.