Zomerkampen

Elk jaar worden er twee zomerkampen georganiseerd voor kinderen van de basisschool tot en met het eerste middelbaar. De eerste kampweek is bedoeld voor de oudste kleuters* tot en met kinderen van ongeveer 10 jaar, de tweede kampweek is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar tot en met kinderen die in de 1e klas van het middelbaar onderwijs zitten. Aan de zomerkampen kunnen kinderen uit Baarle en omstreken deelnemen.

We verblijven een week (van zaterdag tot zaterdag) op een kampeerboerderij of in een scoutinggebouw. Zowel de eerste als de tweede kampweek wordt opgebouwd rond een bepaald thema. De kinderen kunnen dan de kampplaats in de stijl van het thema versieren en de leiding verzint allerlei leuke spelletjes en activiteiten om de kinderen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat te vermaken. Tussendoor is er tijd om lekker te ravotten en te knutselen, en bij erg warm weer zoeken we verkoeling in het zwembad. Ook ’s avonds op de slaapzalen is het natuurlijk steeds erg gezellig!

Een kampweek is een week zonder TV, tablet of internet, waarin we écht de natuur in gaan. We spelen heel veel buiten, trekken het bos in én indien het weer het toelaat bouwen we een kampvuur. Kortom, deelnemen aan een zomerkamp van het jeugdwerk is een geweldige belevenis! Het is een supergezellig week die je niet wil missen!

Net zoals bij alle activiteiten van het jeugdwerk gaan er vrijwilligers mee als leiding. Dat zijn grotendeels mensen die ook aan de andere activiteiten van het jeugdwerk deelnemen, dus voor de meeste kinderen ‘bekende gezichten’. Bovendien is er een aparte kookstaf die er dagelijks voor zorgt dat de hongerige mondjes worden gevuld (en dat er af en toe wat lekkers te smikkelen valt natuurlijk…).
____________
* Oudste kleuters zijn de kleuters die na de zomervakantie naar het basisonderwijs (klas 1 – Belgisch systeem / groep 3 – Nederlands systeem) gaan.

In het kort – voor wie en wanneer

 • 1e week: De oudste kleuters en de klassen 1, 2, 3 en 4 ofwel groep 3,4,5 en 6 van de basisschool.
 • 2e week: De klassen 4,5,6 ofwel groep 6,7 en 8 van de basisschool en de 1e klas van het middelbaar onderwijs.

* Kinderen uit klas 4 / groep 6 kunnen dus kiezen uit de 1e of 2e week.

Wanneer
Zie activiteitenkalender < link naar pagina activiteitenkalender >

Zomerkampen 2019

De zomerkampen 2019 vinden plaats in Mierlo. Daar hebben we van de plaatselijke scouting Blokhut De Sprinkhorst gehuurd. Neem alvast een kijkje op https://scoutingmierlo.nl/verhuur/

De eerste kampweek 2019

De eerste week vertrekt op zaterdag 27 juli en eindigt op zaterdag 3 augustus. Het programma is gericht op kinderen uit de klassen 1, 2, 3 en 4 ofwel groep 3, 4, 5 en 6 van de basisschool en oudste kleuters.

De kinderen worden verdeeld in groepjes en elk groepje heeft eigen leiding. Er is elke dag een ochtend-, middag- en avondprogramma zoals knutselen, een speurtocht, sport en spel enz… Er zijn per dag dus diverse activiteiten, maar er is ook voldoende vrije tijd om te ravotten, een gezelschapsspel te doen of gewoon wat te kletsen, met elkaar of met de leiding. De leiding zorgt er ervoor dat alles op rolletjes loopt.
* Kinderen uit de klas 4 (groep 6) kunnen kiezen uit de 1e of 2e week.

De tweede kampweek 2019

De tweede kampweek vertrekt op zaterdag 3 augustus en eindigt op zaterdag 10 augustus. Het programma is gericht op kinderen uit de klassen 4, 5 en 6 ofwel groep 6, 7, en 8 van de basisschool en uit de 1e klas van het middelbaar onderwijs.

Tijdens de 2e week worden de kinderen ingedeeld in groepjes, elk met eigen leiding. Het programma is afgestemd op de leeftijd en varieert van knutselen tot een speurtocht en van quiz tot sport en spel. Bij goed weer gaan we een keer zwemmen. Uiteraard wordt er geravot, maar ook even op je gemak een stripboek lezen als je daar zin in hebt kan ook.

Na een dag filnk spelen/ geinen en lekker eten, is het tijd om te douchen en “op tijd” te gaan slapen. Zeg nou zelf, dat wil je toch niet missen!
* Kinderen uit de klas 4 (groep 6) kunnen kiezen uit de 1e of 2e week.

Inschrijven voor de zomerkampen 2019

Inschrijven voor het zomerkamp kan uitsluitend door middel van een inschrijfformulier, zie hieronder.

Bovenstaand formulier kun je met de pc invullen, uitprinten en inleveren. Deze methode raden wij aan omdat fouten als gevolg van slecht leesbaar zijn van de handgeschreven formulieren worden voorkomen.

Toelichting bij het inschrijfformulier

Als je kind bijzondere zorg of begeleiding nodig heeft willen wij dat graag weten zodat we je kind optimaal kunnen begeleiden. Denk hierbij aan het gebruik van medicijnen, allergieën, dieet, maar ook gedragsproblemen.

Op het inschrijfformulier kun je aankruisen of je kind bijzondere zorg of begeleiding nodig heeft. Als je dit vakje aankruist nemen wij contact met je op om te bespreken hoe wij de extra zorg of begeleiding het best kunnen bieden.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor een kampweek bedraagt: € 90,- per kind.

Inleveren van het inschrijfformulier

Je kunt de inschrijfformulieren inleveren:

Per mail versturen alternatief 1

 • Vul het formulier in zoals hierboven beschreven
 • Print het formulier
 • Onderteken het
 • scan het en stuur het als bijlage in een mail aan aan info@jeugdwerkbaarle.org.
  Je krijgt van ons binnen maximaal 4 dagen een ontvangstbevestiging. Als je die niet ontvang binnen 4 dagen neem dan contact met ons op.

Per mail versturen alternatief 2

 • Vul het formulier in zoals hierboven beschreven
 • Sla het formulier op
 • Verstuur het als bijlage in een mail
  Je krijgt van ons binnen maximaal 4 dagen een ontvangstbevestiging.
 • Let op:  op deze manier is het formulier niet ondertekend. De nieuwe privacywetgeving verplicht ons je akkoord te ontvangen voor verwerking van de persoonsgegevens.  Vermeld daarom in de mail de volgende tekst: “Ik ga akkoord met de verwerking van persoonsgegevens op het inschrijfformulier volgens de daarop vermelde voorwaarden.”
  <Link naar voorbeeldmail info@jeugdwerkbaarle.org

Persoonlijk inleveren

 • Vul het formulier in, print en onderteken het
 • Doe het in een envelop met vermelding Stichting Jeugdwerk Baarle / inschrijving zomerkamp
 • Lever het in bij de receptie van het Cultureel Centrum, Pastoor de Katerstraat 5-7 Baarle-Nassau-Hertog of bij;
  Jos en Lidy van Beek, Hulstakker 36, 5111 XN, Baarle-Nassau.

Betalen van het inschrijfgeld

Het verschuldigde inschrijfgeld kan per machtiging, per bank (zelf betaling regelen) of contant worden voldaan.

Betalen per machtiging

Betalen per machtiging heeft onze voorkeur. Als je per machtiging wilt betalen, download dan het machtigingsformulier, vul het in, print het en onderteken het. Het machtigingsformulier kan ingeleverd worden samen met het inschrijfformulier / de inschrijfformulieren.

Machtigingsformulier

Per Nederlandse bank kun je betalen:

Rabobank De Zuidelijke Baronie
IBAN nummer: NL09 RABO 01038 95 914
BIC: RABONL2U
t.n.v. Stichting Jeugdwerk Baarle

Per Belgische bank kun je  betalen:

KBC Baarle-Hertog
IBAN nummer: BE42 4181 0105 5154
BIC: KRED BE BB
t.n.v. Stichting Jeugdwerk Baarle

Wil je bij betaling per bank duidelijk vermelden zomerkampen en de naam van je kind(eren).

De inschrijving is voor ons pas definitief na ontvangst van het verschuldigde deelnamegeld.

Annuleringen

Bij annuleringen nadat is ingeschreven zal geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden. Uitzondering hierop zijn annuleringen om gegronde redenen (bijvoorbeeld ten gevolge van ziekte).

Financiële tegemoetkomingen

Voor ouders die in België belastingplichtig zijn

Als je in in België belastingplichtig bent kun je in aanmerking komen voor belastingteruggave, zie de pagina <Link naar pagina Fiscale Aftrekbaarheid>

Tegemoetkoming voor ouders met een laag inkomen

De gemeente Baarle-Nassau heeft regelingen die er speciaal voor zijn om mensen met een laag inkomen financieel te ondersteunen. Als je inkomen niet meer is dan 120% van het sociaal minimum dan kun je hiervoor in aanmerking komen. Meer informatie op de website van de gemeente Baarle-Nassau: https://www.baarle-nassau.nl/jeugdfonds.html

Meer informatie

Wil je meer informatie neem dan via info@jeugdwerkbaarle.org contact met ons op.

Informatie voor deelnemers die zich hebben ingeschreven

Via de link hieronder ga je naar een pagina die speciaal bedoeld is voor de ouders / verzorgers van de kinderen die zich hebben ingeschreven voor een van de zomerkampen. Op deze pagina staat uitgebreide informatie over de zomerkampen. Deze pagina bevat wellicht ook nuttige informatie voor ouders die hun kind willen aanmelden voor een zomerkamp en die willen weten hoe het er aan toe gaat op een kampweek van het Jeugdwerk.

<Link naar de pagina Informatie voor deelnemers>

Informatie voor leiding, medewerkers en vrijwilligers

Het Jeugdwerk is steeds op zoek naar vrijwilligers om te helpen bij de activiteiten. Als vrijwilliger voor de zomerkampen kun je je inzetten als leiding tijdens een kampweek en / of als lid van de organisatiecommissie, de organisatiecommissie is de werkgroep die de zomerkampen voorbereid. Als leiding tijdens een kampweek geef je leiding aan een groep kinderen of zorg je als lid van de kookstaf voor het eten.

Leiding van een kampweek

Taakomschrijving

Je gaat een week als leiding mee op zomerkamp (van zaterdag t/m zaterdag) en je bereid de programma’s mee voor. Tijdens de kampweek ben je groepsleiding van een groep kinderen, maar uiteraard is er ook een kookstaf die bemand moet worden.

Hoeveel tijd kost het?

Er vinden enkele vergaderingen plaats met de hele leidinggroep van een bepaalde week waarop de afspraken worden gemaakt. In kleine groepjes bereid je dan de programma’s voor. Naast de vergaderingen, waarop de afspraken worden gemaakt zijn er ook momenten waarop je praktisch aan de slag gaat om een bepaalde programmaonderdeel mee uit te werken.

Wanneer?

In april / mei starten we met de voorbereidingen, de data van de vergaderingen worden in onderling overleg bepaald. De zomerkampen vinden plaats in de zomervakantie, de data voor dit jaar vind je in de activiteitenkalender.

De organisatiecommissie kampweken

Taakomschrijving

Als organisatiecommissie ben je niet verantwoordelijk voor de programma’s tijdens een kampweek en dergelijke. Dat doet de leidinggroep van de betreffende kampweek. Je bent wel verantwoordelijk voor alle algemeen te regelen zaken, zoals:

 • Publiciteit
 • Leiding bij elkaar zoeken
 • Inschrijven van deelnemers
 • Eten en drinken inkopen
 • Vervoer
 • Informatie naar ouders

De organisatiecommissie wordt in januari samengesteld en gaat dan aan de slag. Als eerste met het bij elkaar zoeken van de leidinggroepen, immers die moeten in april/mei aan de slag met de programmavoorbereiding van hun week. Daarna volgt het inschrijven van deelnemers en het regelen van de overige zaken.

Hoeveel tijd kost het?

Het werk van een kampcommissie is niet zo intensief en verdeeld over een periode van een half jaar. Gemiddeld vergadert de kampcommissie zo’n 5 keer.
In de weken voor de kampweken moeten er een aantal praktische zaken geregeld worden.
Het werk is helemaal afgelopen als nadat de laatste week is teruggekeerd ook alles weer is opgeruimd.

Aanmelden voor de activiteiten van het Jeugdwerk als helpend handje of als lid van een organisatiecommissie: je vindt de aanmeldformulieren op de pagina <Leiding – opgaveformulieren>.