Zomerkampen

Elk jaar worden een tweetal zomerkampen georganiseerd voor kinderen van de basisschoolleeftijd. De eerste kampweek is bedoeld voor de kinderen van de onderbouw (oudste kleuters tot en met ongeveer 10 jaar), de tweede kampweek is bedoeld voor de kinderen van de bovenbouw (vanaf ongeveer 10 jaar) t/m kinderen die in de 1e klas van het middelbaar onderwijs zitten. Aan de zomerkampen kunnen kinderen uit Baarle en omstreken deelnemen.

We vertoeven een week (van zaterdag tot zaterdag) op een kampeerboerderij of in een scoutinggebouw Zowel de eerste als de tweede kampweek wordt opgebouwd rond een bepaald thema. De kinderen kunnen dan de kampplaats in de stijl van het thema versieren en er wordt door de leiding van alles verzonnen en gedaan om de kinderen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat te vermaken. Op het programma staan allerlei spelen en spelletjes, er wordt geknutseld, er is tijd om te ravotten, indien het zwembad dicht bij is gaan we een keer zwemmen, enz. enz Kortom een gezellige boel, het meest gezellig is het natuurlijk ’s avonds op de slaapzalen.

Een kampweek van het Jeugdwerk is een activiteit die je niet mag missen!!! Kortom een gezellige boel, het meest gezellig is het natuurlijk ’s avonds op de slaapzalen.

Deelnemen aan een zomerkamp is een geweldige belevenis!

Net zoals bij alle activiteiten van het jeugdwerk gaan er vrijwilligers mee als leiding. Dat zijn grotendeels ook mensen die aan de andere activiteiten van het jeugdwerk deelnemen, dus voor de meeste kinderen ‘bekende gezichten’. Er is een aparte kookstaf die er dagelijks voor zorgt dat de hongerige mondjes worden gevuld (en dat er af en toe wat lekkers te smikkelen valt natuurlijk…)

In het kort – voor wie en wanneer

  • 1e week: De oudste kleuters en de klassen 1, 2, 3 en 4 ofwel groep 3,4,5 en 6 van de basisschool.
  • 2e week: De klassen 4,5,6 ofwel groep 6,7 en 8 van de basisschool en de 1e klas van het middelbaar onderwijs.

* Kinderen uit klas 4 / groep 6 kunnen dus kiezen uit de 1e of 2e week.

Wanneer
Zie activiteitenkalender < link naar pagina activiteitenkalender >

De eerste kampweek 2019

De eerste week vertrekt op zaterdag 27 juli en eindigt op zaterdag 3 augustus. Het programma is gericht op kinderen uit de klassen 1, 2, 3 en 4 ofwel groep 3, 4, 5 en 6 van de basisschool en oudste kleuters.

De kinderen worden verdeeld in groepjes en elk groepje heeft eigen leiding. Er is elke dag een ochtend-, middag- en avondprogramma zoals knutselen, een speurtocht, sport en spel enz… Er zijn per dag dus diverse activiteiten, maar er is ook voldoende vrije tijd om te ravotten, een gezelschapsspel te doen of gewoon wat te kletsen, met elkaar of met de leiding. De leiding zorgt er ervoor dat alles op rolletjes loopt.
* Kinderen uit de klas 4 (groep 6) kunnen kiezen uit de 1e of 2e week.

De tweede kampweek 2019

De tweede kampweek vertrekt op zaterdag 3 augustus en eindigt op zaterdag 10 augustus. Het programma is gericht op kinderen uit de klassen 4, 5 en 6 ofwel groep 6, 7, en 8 van de basisschool en uit de 1e klas van het middelbaar onderwijs.

Tijdens de 2e week worden de kinderen ingedeeld in groepjes, elk met eigen leiding. Het programma is afgestemd op de leeftijd en varieert van knutselen tot een speurtocht en van quiz tot sport en spel. Bij goed weer gaan we een keer zwemmen. Uiteraard wordt er geravot, maar ook even op je gemak een stripboek lezen als je daar zin in hebt kan ook.

Na een dag filnk spelen/ geinen en lekker eten, is het tijd om te douchen en “op tijd” te gaan slapen. Zeg nou zelf, dat wil je toch niet missen!
* Kinderen uit de klas 4 (groep 6) kunnen kiezen uit de 1e of 2e week.

Inschrijven

Inschrijven voor de zomerkampen is nu niet mogelijk. De inschrijvingen voor de zomerkampen 2019 worden medio mei 2019 geopend. Informatie zal op deze pagina worden geplaatst.

Informatie voor leiding, medewerkers en vrijwilligers

Als vrijwilliger voor de zomerkampen kun je je inzetten als leiding tijdens een kampweek en / of als lid van de organisatiecommissie.

Leiding van een kampweek

Taakomschrijving

Je gaat een week als leiding mee op zomerkamp (van zaterdag t/m zaterdag) en je bereid de programma’s mee voor. Tijdens de kampweek ben je groepsleiding van een groep kinderen, maar uiteraard is er ook een kookstaf die bemand moet worden.

Hoeveel tijd kost het?

Er vinden enkele vergaderingen plaats met de hele leidinggroep van een bepaalde week waarop de afspraken worden gemaakt. In kleine groepjes bereid je dan de programma’s voor. Naast de vergaderingen, waarop de afspraken worden gemaakt zijn er ook momenten waarop je praktisch aan de slag gaat om een bepaalde programmaonderdeel mee uit te werken.

Wanneer?

In april / mei starten we met de voorbereidingen, de data van de vergaderingen worden in onderling overleg bepaald. De zomerkampen vinden plaats in de zomervakantie, de data voor dit jaar vind je in de activiteitenkalender.

De organisatiecommissie kampweken

Taakomschrijving

Als organisatiecommissie ben je niet verantwoordelijk voor de programma’s tijdens een kampweek en dergelijke. Dat doet de leidinggroep van de betreffende kampweek. Je bent wel verantwoordelijk voor alle algemeen te regelen zaken, zoals:

  • Publiciteit
  • Leiding bij elkaar zoeken
  • Inschrijven van deelnemers
  • Eten en drinken inkopen
  • Vervoer
  • Informatie naar ouders

De organisatiecommissie wordt in januari samengesteld en gaat dan aan de slag. Als eerste met het bij elkaar zoeken van de leidinggroepen, immers die moeten in april/mei aan de slag met de programmavoorbereiding van hun week. Daarna volgt het inschrijven van deelnemers en het regelen van de overige zaken.

Hoeveel tijd kost het?

Het werk van een kampcommissie is niet zo intensief en verdeeld over een periode van een half jaar. Gemiddeld vergadert de kampcommissie zo’n 5 keer.
In de weken voor de kampweken moeten er een aantal praktische zaken geregeld worden.
Het werk is helemaal afgelopen als nadat de laatste week is teruggekeerd ook alles weer is opgeruimd.

Aanmelden voor de activiteiten van het Jeugdwerk als helpend handje of als lid van een organisatiecommissie: je vindt de aanmeldformulieren op de pagina <Leiding – opgaveformulieren>.