Sinterklaas

Jaarlijks wordt Baarle bezocht door Sinterklaas. De Stichting Jeugdwerk Baarle verzorgt de intocht met de officiële ontvangst en de bezoeken op de scholen. Ook kan het Jeugdwerk een bezoek  van Sint en/of Piet regelen.

Corona maatregelen

De Coronamaatregelen zullen ook invloed hebben op de verschillende Sinterklaasactiviteiten. Momenteel zijn wij met de betrokken partijen in gesprek om te kijken hoe we invulling kunnen geven aan de verschillende Sinterklaasactiviteiten. We houden deze pagina zo actueel mogelijk.

Intocht Sinterklaas in Baarle op Zondag 24 november 2019

Op zaterdag 14 november komt de Sint aan in Nederland.  Maar ook Baarle wordt door de Sint niet vergeten!

Op zondag 22 november  is de intocht van de Sint in Baarle. Als gevolg van de Coronamaatregelen zal dat anders zijn dan andere jaren. Momenteel zijn wij aan het bekijken hoe we hier invulling aan kunnen geven, zodra dit bekend is zal dat op deze pagina worden gepubliceerd.

Dit is de “normale” tekst (van 2019, dit tekstblok is niet zichtbaar tijdelijk tekstblok agv Corona hierboven

Op zaterdag 16 november komt de Sint aan in Nederland. De landelijke sinterklaasintocht wordt dit jaar in de gemeente Apeldoorn gehouden. Maar ook Baarle wordt door de Sint niet vergeten!

Op zondag 24 november  om 14.00 uur wordt de Sint met zijn Pieten op het St. Annaplein voor het gemeentehuis van Baarle-Nassau verwelkomd, waarna een rondrit door het dorp wordt gemaakt. Tijdens deze rondrit zal er gezellige sinterklaasmuziek klinken, gespeeld door de Harmonie en worden weer vele kindermondjes gevuld met heerlijk snoepgoed door de pieten. De bakkerijen van de Sint draaien momenteel op volle toeren om genoeg pepernoten te maken voor de lieve kinderen uit ons dorp. Na de ontvangst op het gemeentehuis wordt er een rondrit door het dorp gemaakt.

De route die Sinterklaas en zijn Pieten zullen maken, is als volgt:
St. Annaplein, St. Annastraat, Singel, Nieuwstraat, St. Jansstraat, Gen. Maczeklaan, Burg. De Grauwstraat, Cor v.d. Bokstraat, Titus Brandsmastraat, La Sallestraat, St. Annaplein, Singel, Molenstraat, Uitbreidingsstraat, Hertog Hendrik 1 plein, Past. Van Herdegomstraat, Kerkstraat, Past. De Katerstraat, ontbinding op de parkeerplaats van het Cultureel Centrum.

Na afloop van de tocht door het dorp is er een kinderreceptie in de aula van het Cultureel Centrum vanaf ongeveer 15.00 uur. De aula is bereikbaar via de parkeerplaats, de zaal gaat open om 14.30 uur. Tijdens de receptie kunnen de kinderen hun kleurplaat inleveren en bij de Sint in zijn oor fluisteren wat ze het aller aller liefste willen krijgen dit jaar. Sint hoopt natuurlijk weer op net zoveel mooie tekeningen als vorig jaar! De Kleurplatenpiet heeft in ieder geval zijn best gedaan een leuke tekening voor jullie te maken. Wanneer jouw tekening door de Kleurplatenpiet wordt uitgekozen, dan krijg je een leuk cadeautje dat door zwarte Piet bij je thuisgebracht wordt! De kleurplaten worden verspreid met de informatiebrochure via de scholen.

Er zijn vaak veel kinderen die even een praatje willen maken met de Sint, om het wachten wat te verzachten is er de mogelijkheid je tye laten schminken.

We hopen dat de Sint een beetje van het goede Spaanse weer mee zal brengen. Mocht het slecht weer zijn dan kan het zijn dat het programma wordt aangepast. Mochten er aanpassingen zijn dan publiceren we dit via deze website of via onze facebook-pagina.

Bezoeken van Sint en/of Piet en verhuur kleding

Via het Jeugdwerk kun je een bezoek regelen van Sinterklaas en / of Piet. Dit kan in Baarle en omliggende dorpen. Daarnaast verhuren we ook kleding voor Sint en Piet. Bij de verhuur is schminken inbegrepen. Wil je een bezoek van Sint en/of Piet of wil je kleding huren? Vul dan een van onderstaande formulieren in. Na ontvangst van het formulier nemen wij binnen enkele dagen contact met je op, de reservering is pas definitief nadat wij die bevestigd hebben. Het huren van kleding en bezoeken van Sint en/of Piet is alleen mogelijk in de periode vanaf de ontvangst van de Sint in Nederland (de zaterdag ongeveer 3 weken voor Sinterklaasavond) tot en met 5 december.

Let op: In verband met de Coronamaatregelen zullen de mogelijkheden beperkter zijn dan andere jaren. De veiligheid van onze medewerkers en die van de aanwezigen op de te bezoeken adressen staat voorop!  Momenteel werken wij aan een Coronaprotocol voor de bezoeken, zodra daarover duidelijkheid is zal dat op deze pagina worden gepubliceerd. In afwachting daarvan kun je al wel je aanvraag insturen.

Informatie voor Leiding en vrijwilligers

Als vrijwilliger bij de Sinterklaas activiteiten zorg je er mede voor dat de kinderen uit Baarle en omgeving een leuke en spannende Sinterklaas periode mogen beleven. Wil je meehelpen aan dit kinderfeest? Stuur ons een mail (info@jeugdwerkbaarle.org) of meld je aan met het formulier op de pagina Leiding opgaveformulieren

Meehelpen bij de Sinterklaas activiteiten

Taakomschrijving

Je kunt een bijdrage leveren aan de Sinterklaas activiteiten op veel manieren, we hebben veel taken te verdelen.

Sinterklaas en zijn pieten kunnen het niet allemaal alleen af, dus het jeugdwerk helpt hem daarbij een handje. Als hulpknecht, we hebben hulp nodig bij de intocht in Baarle variërend van het klaarzetten van de zaal voor de kinderreceptie tot hulp achter de bar om de bezoekers van een drankje te voorzien.

De kledingpiet van de Sint zorgt ervoor dat pietenpakken bij het jeugdwerk bezorgd worden en die worden dan gewassen en gestreken klaargelegd. Verder assisteren we de pieten bij het inpakken van snoepgoed. We hebben mensen nodig om te schminken en de regelpiet houdt de agenda bij van de bezoeken en de verhuur.

Hoeveel tijd kost het?

Dat is afhankelijk van welke taak of taken je op je wilt nemen.

Wanneer?

De Sinterklaas periode start vanaf het moment dat de Sint in Nederland is aangekomen tot en met 5 december.

De organisatiecommissie Sinterklaas

Taakomschrijving

De organisatiecommissie Sinterklaas bereidt de Sinterklaasactiviteiten van het jeugdwerk voor. Dat zijn: de officiële intocht in Baarle en Zondereigen en de bezoeken op de scholen. Verder kunnen via het jeugdwerk afspraken worden gemaakt voor bezoeken van Sint en Piet aan verenigingen en particulieren.

De organisatiecommissie treft alle voorbereidingen, zoals:

  • medewerkers zoeken
  • Publiciteit
  • Het regelen van de officiële intocht, en de ontvangst op het gemeentehuis; zoals vergunningen, uitnodigingen, afstemming met politie, de kinderreceptie in het cultureel centrum
  • De bezoeken op de scholen
  • Het bijhouden van de agenda van de Sint voor bezoeken aan verenigingen en huisbezoeken
  • Inkoop van strooigoed
  • In orde brengen en houden van kleding

De organisatiecommissie wordt in september samengesteld en gaat dan aan de slag. Onderling worden de verschillende taken verdeeld. Zo zorgt iemand voor de benodigde vergunningen, een ander voor de inkoop van het snoep, enz. enz.

Hoeveel tijd kost het?

Meestal vergadert de commissie ongeveer 3 keer per seizoen. Buiten deze vergaderingen is het de bedoeling dat de toegewezen taken worden volbracht. In de 2 weekenden voor 5 december is het druk door de verschillende bezoeken van de Sint en zijn pieten, maar ook door het verhuur van de kleding. In de laatste week zijn er in de avonduren vele bezoeken. Tijdens deze periode is het voor de commissie een drukke tijd.

Als je een bijdrage wilt leveren aan de voorbereidingen van deze activiteit kun je je aanmelden voor de commissie die deze activiteit voorbereidt. Stuur ons een mail (info@jeugdwerkbaarle.org) of meld je aan met het formulier op de pagina Leiding opgaveformulieren.