Koningsdag

Koningsdag, 27 april, is de nationale feestdag waarop de verjaardag van Koning Willem-Alexander wordt gevierd. (Indien 27 april op een zondag valt, dan wordt Koningsdag de dag ervoor, op zaterdag, gevierd.)

Koningsdag is een feestdag voor iedereen uit Baarle-Nassau. Ook de inwoners van Baarle-Hertog sluiten aan en feesten gezellig mee als ze in de gelegenheid zijn.

Nadat er een oproep is gedaan voor nieuwe leden voor de commissie / werkgroep Koningsdag hebben meerdere mensen zich aangemeld. We hebben een volledig nieuwe commissie / werkgroep kunnen formeren. Enthousiast mensen, zowel bekende als onbekende binnen Stichting Jeugdwerk, gaan Koningsdag in Baarle-Nassau nieuw leven inblazen.

Achter de schermen is men al volop aan de slag. Er kan nog niet veel prijsgeven worden over de activiteiten behalve dat het zich gaat afspelen op en om het St Annaplein.

Het wordt een programma waarbij gezelligheid, samenzijn en samen vieren voorop staan. De moeite waard om in het dorp te blijven!

Nadere informatie volgt, maar zet vast in uw agenda op 27 april 2023;

‘Koningsdag in Baarle’

 

Koningsdag - Informatie voor leiding / vrijwilligers

Vrijwilliger bij de Koningsdag-activiteiten

Koningsdag vieren we op 27 april, de verjaardag van Koning Willem-Alexander van Nederland. Dit vieren we met allerlei activiteiten voor de jeugd in Baarle, die georganiseerd worden door de Koningsdagcommissie van het Jeugdwerk. Als leiding / vrijwilliger zorg je er samen met de commissie voor dat de dag goed verloopt. Je kunt je voor de hele dag opgeven, maar ook voor een gedeelte van de dag. De commissie is blij met alle hulp die ze kunnen krijgen.

Meehelpen bij de activiteiten op Koningsdag

Taakomschrijving

Als leiding verwachten we dat je enthousiast bent en graag de handen uit de mouwen steekt.

’s Morgens zorgen we er samen voor dat de versierde fietsenoptocht in goede banen wordt geleid. Hierbij moet je denken aan het inschrijven van de kinderen, uitdelen van startnummers, foto’s maken en instaan voor de verkeersveiligheid.

Tussen de middag (na afloop van de versierde optocht) gaan we alles met klaarzetten van voor de middagactiviteiten. We zetten de tent, podium, de bar en het terras op, de kramen voor de vrijmarkt worden in orde gemaakt en op het middenterrein worden de spelletjes en knutselkraam klaargezet.  Tussen de middag zorgen we voor een broodje voor alle helpers.

Rond 13.30 uur starten we met het middagprogramma en zorgen we samen voor de begeleiding van de activiteiten. Bij de knutselkraam helpen we de kinderen, ze zorgen ervoor dat de spelen goed verlopen en dat de bar en terras bemand is. Al met al een hele leuke dag.

Als de dag rond 16.30 uur is afgelopen gaan we met z’n alle opruimen op de locatie en de spullen terugbrengen naar het Jeugdwerk. Samen uit, samen thuis!

Hoeveel tijd kost het en wanneer?

We beginnen ’s morgen om 09.30 en alles is weer opgeruimd om omstreeks 17.30 uur.  Het is heel fijn als je de hele dag komt helpen, maar we zijn blij met alle hulp, dus als je maar een deel van de dag kunt ben je ook van harte welkom!

Organisatiecommissie Koninginsdag

Taakomschrijving

Als lid van een commissie zijn er diverse taken die moeten gebeuren om een activiteit te laten slagen. Op de eerste vergadering wordt er vaak gebrainstormd over de invulling van de dag. Vanuit deze ideeën worden er taken gevormd voor een volgende vergadering. Daarnaast zijn er natuurlijk standaard taken binnen een commissie, zoals een vergunning, het promoten van de dag door middel van een flyer of poster. Maar natuurlijk ook het regelen van vrijwilligers en zorgen dat het op de dag zelf goed verloopt. Dit doe je niet alleen, maar samen met de overige mensen binnen de commissie.

De dag mag naar eigen inzicht van de commissie ingevuld worden. Het is traditie om de dag te beginnen met een versierde fietsenoptocht. In de middag is er een vrijmarkt en zijn er vaak diverse activiteiten te doen op een centraal punt in het dorp. Daarnaast zorgen we voor een bar met een groot terras.

Hoeveel tijd kost het?

Je dient er rekening mee te houden dat er ongeveer drie of vier vergaderingen nodig zijn voorafgaand aan de dag zelf en daarnaast nog enkele uren voor de taken die je hebt opgenomen. Natuurlijk gaan we er ook vanuit dat je als commissielid op de dag zelf aanwezig bent.

Wanneer

De commissie komt begin januari voor de eerste keer bij elkaar. Dan worden de taken onderling verdeeld. Samen met de andere vrijwilligers spreek je vervolgens data af om weer bij elkaar te komen om de voortgang te bewaken. Als organisatiecommissie kom je een aantal avonden bijeen. Dit kunnen ook ‘werkvergaderingen’ zijn. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat je buiten deze vergadering ook nog een aantal dingen zelf zult moeten regelen in je vrij tijd, zoals de vergunningsaanvraag, de huur van bar en drank, etc.