Leiding – Informatie

Op deze pagina diverse links naar allerhande informatie voor de leiding.

Situatie cultuurcentrum

Update; 10 april 2024

De traphallen (voor bij de lift en de achterste ) zijn klaar.  Vanaf donderdag 11 april heropenen deze zalen: de la Salle, hobbyzolder, EHBO, judo 1 en 2 + crea-atelier (judo3). De werkzaamheden in de bieb gaan wat langer duren dan gedacht: de boeken van Theek5 worden eerst allemaal verplaatst omwille van de grote stofhinder. Daarom kan er nog niet gestart worden op maandag 15 april maar hopelijk later die week.

Voor het jeugdwerk betekent dit momenteel dat vanaf 11 april de zolder (opslag) weer vrij toegankelijk is.

Update; 6 april 2024

De herstelwerkzaamheden in de trappehal bij de lift zullen naar verwachting in week 15 (week van 8 april) worden afgerond, waarna La Sallezaal, judo1, 2 en 3, en zolder weer toegankelijk zullen zijn.

Op 15 april zullen de herstelwerkzaamheden in de bibliotheek aanvangen.

We gaan de gemeenten verzoeken om een overleg om inzage te krijgen in de planning van het vervolgtraject. (Voor het jeugdwerk dus secretariaat, bae en biljartzaal)

Update; 23 maart 2024

Enkele weken geleden is er een deel van het plafond van de harmoniezaal naar beneden gekomen. Naar aanleiding daarvan is bouwkundig onderzoek gedaan naar de veiligheid in andere lokalen.
Op dit moment is een (klein) deel van de lokalen in het CCB weer open. Voor het jeugdwerk geldt dat de lokalen nog niet vrijgegeven zijn voor gebruik, eerst moeten herstelwerkzaamheden plaatsvinden.

Als je als leiding even in een van de jeugdwerklokalen of op zolder  moet zijn dan kan dat. In dat geval even melden aan of in overleg met iemand van het beheerspersoneel van CCB.

Langzaam maar zeker begint het duidelijk te worden hoe het verder gaat met de toestand in het CCB. De bouwtechnische onderzoeken zijn afgerond, het is duidelijk wat er staat te gebeuren. Momenteel ligt het rapport van de bouwkundige inspecties bij een adviesbureau, die moeten de opdracht voor de aannemer formuleren zodat de aannemer weet wat hij moet doen. Helaas volgt dat het ‘formele gemeenteproces’ en gaat dat tijd kosten…. Er is momenteel geen informatie over de planning beschikbaar.

Wat is de status m.b.t. het Jeugdwerk?

In het rapport van de bouwkundige inspectie is aangegeven of een lokaal veilig is (groen) of niet veilig is (rood).  Een lokaal wordt voor gebruik vrijgegeven als het groen is EN twee veilige vluchtwegen heeft. Voor het jeugdwerk is bar en secretariaat groen, de biljartzaal is rood. De gang naast de biljartzaak is rood. De achterste trappehal is groen.  Bar en secretariaat zijn nu niet voor gebruik vrijgegeven omdat er geen twee vluchtwegen zijn (de gang die rood is).

De herstelwerkzaamheden gebeuren in fasen. In fase 1 wordt de trappenhal bij de lift aangepakt die is rood en blokkeert veel loklalen voor vrijgave. In fase 1 is ook de bibliotheek opgenomen. In fase 1 zit dus niets wat het jeugdwerk aangaat.

Daarna volgt er een fase 2 en fase 3 wat waarin zit is niet duidelijk tot op dit moment en wanneer dat is is ook onduidelijk.

Zodra er meer duidelijkheid is en/of wij informatie ontvangen zal deze pagina worden aangepast.

Een Kennismaking met…

Informatie voor nieuwe leiding, een korte uitleg hoe het Jeugdwerk ‘werkt’.

Vrijwilligersbeleid

Het vrijwilligersbeleid is bedoeld om de wederzijdse verwachtingen van het Jeugdwerk en een vrijwilliger duidelijk te maken. Op die manier wil de Stichting haar verwachtingen van de vrijwilligers verwoorden, maar ook onder woorden brengen wat de vrijwilligers kunnen verwachten van het Jeugdwerk

Jeugdwerk wegwijzer

Uitgebreide informatie voor leiding over een aantal praktische zaken

Leiding informatie - overig

Via de knop hieronder ga je naar de pagina waar informatie opstaat voor een beperkte groep, deze pagina is enkel met een wachtwoord toegankelijk.