Over Stichting Jeugdwerk Baarle

De Stichting jeugdwerk Baarle is een organisatie die gedurende het gehele jaar diverse activiteiten voor de jeugd organiseert. De doelgroep is jeugd van de basisschoolleeftijd tot en met 15 jaar.

De activiteiten die worden georganiseerd zijn:

 • Jeugdcarnaval
 • Activiteiten t.g.v. Koningsdag
 • Avondvierdaagse
 • Wielerzesdaagse
 • Zomerkampen
 • Pruimentour
 • Sinterklaas
 • Driekoningenzingen
 • De Krokoclub
 • ’t Jeugdhuis
 • Judo Baarle

Meer informatie over de activiteiten op de activiteitenpagina’s.

Doelstelling

De Stichting Jeugdwerk Baarle, ook kortweg ´t Jeugdwerk of SJB genoemd, is een stichting die activiteiten organiseert voor de jeugd van Baarle en omgeving. Het Jeugdwerk stelt zich als doel die activiteiten zo te organiseren, dat ze zo laagdrempelig mogelijk zijn en daardoor voor iedereen toegankelijk. Die laagdrempeligheid van de activiteiten is in de breedste zin van het woord te verstaan. Hoewel niet iedere activiteit hetzelfde is, stelt SJB zich als doel om fysieke, mentale, financiële of andere drempels zo laag mogelijk te houden. Daarbij zijn de activiteiten vaak niet uitsluitend voor jeugd, ook andere leeftijdsgroepen kunnen tot de doelgroep van individuele activiteiten behoren.

Het Jeugdwerk bestaat bovendien dankzij een grote groep vrijwilligers, die zich op verschillende manieren inzetten om samen succesvolle activiteiten te organiseren en de stichting financieel gezond te houden. In ruil stelt het Jeugdwerk zich ook als doel om die vrijwilligers de ruimte te bieden om ervaring op te doen, eigen initiatief te nemen en creativiteit te ontplooien, en dat alles in een gezellige omgeving. Daardoor is het niet alleen een gezellige maar ook een zinvolle vrijetijdsbesteding om leiding te zijn bij Stichting Jeugdwerk Baarle

Bestuur

De algemene werking van het Jeugdwerk behoort tot het takenpakket van het bestuur. Dat gaat om de financiële gezondheid van Stichting Jeugdwerk Baarle, over vrijwilligersbeleid en praktische zaken zoals communicatie met de gemeenten. Daarnaast houden de bestuursleden in de gaten wat er leeft in het Jeugdwerk en in Baarle. Daar probeert het bestuur samen met de commissies van de verschillende activiteiten op in te spelen.

Het bestuur van het Jeugdwerk bestaat momenteel uit 8 leden.

 • Jos van Beek, secretaris
 • Fonny Kools, penningmeester
 • Edwin Bruurs, bestuurslid
 • Roos den Dikken, bestuurslid
 • Dana van Gils, bestuurslid
 • Inge Jansens, bestuurslid
 • Koen Raeijmaekers, bestuurslid
 • Corien Raeijmaekers, bestuurslid

Er zijn nog vacante zetels voor een voorzitter, bestuurslid, een afgevaardigde van het Jeugdhuis en een afgevaardigde van de judovereniging (Judo Baarle).

Meer weten of een keer een vergadering bijwonen? Contacteer ons via info@jeugdwerkbaarle.org.

Vrijwilligers gezocht

De stichting is een vrijwilligersorganisatie, er zijn geen beroepskrachten.

De totale leidinggroep van het jeugdwerk zorgt ervoor dat ’t jeugdwerk “draait”. In de leidinggroep zijn er mensen die incidenteel een bijdrage leveren, en er zijn mensen die frequent meehelpen. De leidinggroep bestaat uit mensen die mee helpen bij de uitvoering van de activiteiten, mensen die de activiteiten voorbereiden, bestuurleden, enz.

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Ben je misschien geïnteresseerd?

 • Bij de activiteitenpagina’s staat steeds een hoofdstukje over leiding zijn bij de activiteiten.
 • Kijk op onze <vacature pagina>  voor een overzicht van alle lopende vacatures.
 • Informatie voor nieuwe / toekomstige leiding vind je op <deze pagina>