Over Stichting Jeugdwerk Baarle

De Stichting jeugdwerk Baarle is een organisatie die gedurende het gehele jaar diverse activiteiten voor de jeugd organiseert. De doelgroep is jeugd van de basisschoolleeftijd tot en met 15 jaar.

De activiteiten die worden georganiseerd zijn:

 • Jeugdkarnaval
 • Activiteiten t.g.v. Koningsdag
 • Avondvierdaagse
 • Wielerzesdaagse
 • Zomerkampen
 • Pruimentour
 • Sinterklaas
 • Kerstboomverbranding
 • Driekoningenzingen
 • De Krokoclub
 • ’t Jeugdhuis
 • Judo Baarle

Meer informatie over de activiteiten op de activiteitenpagina’s.

Bestuur

De algemene werking van het Jeugdwerk behoort tot het takenpakket van het bestuur. Dat gaat om de financiële gezondheid van Stichting Jeugdwerk Baarle, over vrijwilligersbeleid en praktische zaken zoals communicatie met de gemeenten. Daarnaast houden de bestuursleden in de gaten wat er leeft in het Jeugdwerk en in Baarle. Daar probeert het bestuur samen met de commissies van de verschillende activiteiten op in te spelen.

Het bestuur van het Jeugdwerk bestaat momenteel uit 10 leden.

 • Jos van Beek, secretaris
 • Fonny Kools,  penningmeester
 • Edwin Bruurs, bestuurslid
 • Roos den Dikken, bestuurslid
 • Inge Jansens,bestuurslid
 • Koen Raeijmaekers,bestuurslid
 • Tessa Jansens, afgevaardigde Krokoklub

Er zijn nog vacante zetels voor een bestuurslid, een afgevaardigde van het Jeugdhuis en een afgevaardigde van de judovereniging (Judo Baarle).

Meer weten of een keer een vergadering bijwonen? Contacteer ons via info@jeugdwerkbaarle.org.

Vrijwilligers gezocht

De stichting is een vrijwilligersorganisatie, er zijn geen beroepskrachten.

De totale leidinggroep van het jeugdwerk zorgt ervoor dat ’t jeugdwerk “draait”. In de leidinggroep zijn er mensen die incidenteel een bijdrage leveren, en er zijn mensen die frequent meehelpen. De leidinggroep bestaat uit mensen die mee helpen bij de uitvoering van de activiteiten, mensen die de activiteiten voorbereiden, bestuurleden, enz.

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Ben je misschien geïnteresseerd?

 • Bij de activiteitenpagina’s staat steeds een hoofdstukje over leiding zijn bij de activiteiten.
 • Kijk op onze <vacature pagina>  voor een overzicht van alle lopende vacatures.
 • Informatie voor nieuwe / toekomstige leiding vind je op <deze pagina>