Heb je onkosten gemaakt voor het jeugdwerk dan declareer je die bij de penningmeester. Dat declareren kan door middel van onderstaand formulier. Vul het formulier in en voeg het bonnetje / de bonnetjes toe. De penningmeester maakt dan het gedeclareerde bedrag over op je bankrekening.

toelichting declareren autokosten:  het jeugdwerk vergoed de benzinekosten als je met de auto voor het jeugdwerk rijdt.  Je kunt ook de gereden kilometers opgeven op het declaratieformulier, we vergoeden dan € 0,20 per kilometer.

SJB - declaratieformulier
Hier vermelden waarvoor kosten gemaakt zijn (bijvoorbeeld welke activiteit)
Vermeld hier het te declareren bedrag.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Voeg hier de bon(nen) toe. (maximaal 3)