Naast de groep van “vaste medewerkers” is er een groot aantal mensen die incidenteel bij een bepaalde activiteit helpen. Wij zijn erg blij met elk helpend handje!

Van de leiding / de helpende handjes hebben we wat gegevens nodig t.b.v. de administratie van medewerkers. Die gegevens kun je aanleveren via bijgaand formulier.

Misschien wil je ook wel een keer bij een van de andere activiteiten van het Jeugdwerk een handje helpen?  Op onderstaand formulier kun je aangeven of je de nieuwsbrief voor jeugdwerkleiding wilt ontvangen. Op onregelmatige tijdstippen ontvang je dan de ‘SJB nieuwsbrief voor leiding” Met informatie over activiteiten.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Door middels van dit formulier geef je tevens je toestemming om de gegevens te registreren en te gebruiken zolang als je je inzet als vrijwilliger voor het Jeugdwerk. Wij zullen deze gegevens nooit aan derden buiten het jeugdwerk doorgeven.