Privacyverklaring

Stichting Jeugdwerk Baarle verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van deelnemers en leiding aan activiteiten. Hieronder informeren wij je over de wijze waarop wij dit doen.

Doeleinden
De Stichting Jeugdwerk Baarle verzamelt de gevraagde gegevens van deelnemers en leiding voor de volgende doeleinden.

  • Om de uitvoering van de activiteiten en het vlotte verloop daarvan mogelijk te maken.
  • Om met deelnemers en leiding over de activiteit in kwestie te communiceren.
  • Om betalingen af te handelen
  • Om in het geval van calamiteiten te kunnen communiceren met deelnemers en/of familie.
  • Om statistische en historische gegevens over jeugdwerkactiviteiten bij te houden.

Wij hebben niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen voor personen onder de 16 jaar zonder toestemming van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet altijd controleren of de aan ons verstrekte gegevens met ouderlijke toestemming zijn verstrekt. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden 
Wij verstrekken alleen gegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Wij gebruiken op onze websites alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jeugdwerbaarle.org.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Stichting Jeugdwerk Baarle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@jeugdwerbaarle.org