Een kennismaking met… Het Jeugdwerk. Wat, hoe en wie?

De naam “Stichting Jeugdwerk Baarle” of ’t jeugdwerk kennen we wel. Ja, wel eens van gehoord, je hebt al eens deelgenomen aan één of meerdere activiteiten of je hebt misschien best zin om als leider of leidster deel te nemen.

Je weet alleen niet wat er verder nog georganiseerd wordt. Dat bestuur, ja, je weet misschien dat die of die erin zit maar dan houdt het op.

Als dat zo is, zul je misschien wel iets meer willen weten van die jeugdwerkorganisatie, lees dan verder.

Dit is geschreven voor de ‘nieuwkomers’ onder de leiding en voor mensen waarvan wij hopen dat ze leiding willen worden, want voor een actief Jeugdwerk in de toekomst zullen we er steeds weer voor moeten zorgen dat er nieuwe gezichten binnen de groep medewerkers verschijnen.

Mochten er na het lezen nog vragen overblijven dan kun je natuurlijk altijd met die vragen komen, bij iemand van de leiding die je kent of stuur ons even een mailtje.

Activiteiten

De activiteiten die we organiseren staan vermeld op de activiteitenpagina van onze website.

De activiteiten worden voorbereid en uitgevoerd door vele vrijwilligers. Een geheel dat in goede banen geleid moet worden. Daarvoor is nodig: een bestuur, commissies en natuurlijk leiding die helpt bij de activiteiten.

Over de organisatorische opzet praten we in het volgende gedeelte van ons verhaal.

De Stichting

’t Jeugdwerk, zeggen we meestal, officieel heten we “Stichting Jeugdwerk Baarle”.

Het jeugdwerk bestaat voor 100% uit vrijwilligers. We hebben leiding, incidentele medewerkers, commissie- en bestuursleden.

Schematisch is dit als volgt weer te geven:

Allereerst hebben we de leidinggroep, dat zijn degenen die regelmatig helpen bij onze activiteiten. Deze personen staan op de “leidinglijst” en worden aangeschreven als we een beroep willen doen op de jeugdwerk(st)ers. Uit die groep leiding worden de activiteitencommissies gevormd; de lactiviteitencommissies zijn groepjes die de activiteiten voorbereiden.

Daarnaast is er het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken.

Naast bovengenoemde groep hebben we de zogeheten incidentele leiding. Dat zijn mensen die incidenteel helpen bij een activiteit (denk bijvoorbeeld aan iemand die enkel leiding is bij de Wielerzesdaagse of iemand die enkel een keer optreedt als zwarte piet).

De Leiding

“Wanneer ben je eigenlijk leiding van het jeugdwerk?”

Het antwoord op deze vraag is eigenlijk simpel:

  • Je kunt je aanmelden als leiding of;
  • Als je eenmaal hebt deelgenomen aan een activiteit kom je, als je dat wilt tenminste, op de leidinglijst.

Als je op deze lijst staat, ontvang je regelmatig informatie over activiteiten, maar ook vragen om mee te helpen bij een activiteit. Verder ontvang je regelmatig algemene informatie, bijvoorbeeld een nieuwsbrief.

De hele leidinggroep samen zorgt ervoor dat het jeugdwerk “draait”. Uit de leidinggroep worden het bestuur en de commissies die de activiteiten voorbereiden gekozen. Daarnaast zijn er natuurlijk mensen nodig die meehelpen bij het uitvoeren van de activiteiten.

Wat we hier willen benadrukken is dat in het jeugdwerk alles op vrijwillige basis gebeurt. Met andere woorden, je moet zelf weten of je wel of niet aan een activiteit meehelpt. Van de andere kant is het natuurlijk zo dat wanneer je je opgeeft, wij wel van je verwachten dat je ook daadwerkelijk meehelpt. Het zal je duidelijk zijn dat we weinig hebben aan iemand die zich opgeeft voor bijvoorbeeld de wielerzesdaagse-commissie en dan vervolgens nooit op een commissievergadering verschijnt.

Het bestuur

Het bestuur regelt algemene zaken zoals financiën, verzekeringen, secretariaat, materiaalbeheer, bereidt de algemene vergaderingen voor enz. enz.

Hoe komt dit bestuur tot stand en wie zitten er in? De medewerk(st)ers (iedereen die als leiding bij het jeugdwerk is) kiezen jaarlijks 5 tot 10 personen op een algemene vergadering die meestal in januari wordt gehouden. Als bestuurslid van het Jeugdwerk moet je minimaal 18 jaar zijn.

Alle vergaderingen van het bestuur zijn openbaar, dat wil zeggen dat elke jeugdwerk(st)er de vergaderingen kan bijwonen.

Commissies

Om de activiteiten voor te bereiden worden er commissies samengesteld.

Een commissies heeft de taak om de activiteit voor te bereiden. Ze zullen leiding bij elkaar moeten zoeken, zo zal de wielerzesdaagsecommissie routes moeten maken, de kampcommissie zorgt ervoor dat al het benodigd materiaal en etenswaren mee op kamp gaan enz. enz. De onervaren leiding zal natuurlijk niet zomaar in het diepe worden gegooid. Zij krijgen een steuntje in de rug van de mensen die het al vaker hebben gedaan.

Bij de organisatie hebben de commissies de gegevens van voorgaande jaren, de begroting maar ook: eigen nieuwe ideeën.

De Financien

Je vraagt je misschien af: “Wie betaalt dat allemaal?” Dat zijn verschillende groepen:

  • De deelnemers betalen een bijdrage.
  • De beide gemeenten subsidiëren.
  • Verder zijn er de opbrengsten van de carnavalskrant, de winst op de barverkopen en diverse andere opbrengsten.

Net zoals ieder ander zal ook het jeugdwerk de uitgaven moeten afstemmen op de inkomsten. Om dit een beetje in goede banen te leiden wordt er ieder jaar een plan gemaakt: de begroting. Dit is als een financieel plan voor het komende jaar. Iedere commissie moet zich hieraan houden.

Na afloop van het jaar verschijnt het financieel jaarverslag, waarin we kunnen zien wat er werkelijk met de euro’s gebeurd is.

Om een beetje een idee te krijgen over de financiële aspecten van het jeugdwerk: jaarlijks wordt uitgegaan van een begroting van rond de € 80.000,- (Dat is dus het bedrag wat we jaarlijks uitgeven, uiteraard is het bedrag aan inkomsten ongeveer hieraan gelijk).

Degenen die graag meer willen weten over de financiële gang van zaken in het jeugdwerk kunnen een complete begroting en/of financieel jaarverslag aanvragen bij de secretaris of penningmeester.

Nog meer informatie?

Wil je nog meer weten van een en ander? Of heb je bepaalde specifieke vragen? Op deze website vind je allerlei informatie over de diverse activiteiten zowel voor deelnemers als voor leiding; je vindt er de activiteitenkalender enz. Heb je specifieke vragen over een bepaalde activiteit dan kun je je wenden tot iemand van de commissie die de betreffende activiteit organiseert. Als je niet weet wie dat is vraag dat even aan iemand van je collega-jeugdwerkers of aan iemand van het bestuur. Of stuur ons een mailtje.

Tot slot ...

Om al onze activiteiten te kunnen blijven organiseren voor de Baarlese jeugd hebben we vooral man/vrouw kracht nodig.

Dus heb jij:

ZIN OM MEE TE HELPEN?

Wij horen graag van je!!!