Stichting Jeugdwerk Baarle zoekt vrijwilligers!

Op deze pagina vind je Informatie voor toekomstige leiding / medewerkers van het jeugdwerk.

De Stichting Jeugdwerk Baarle, ofwel ‘t Jeugdwerk, organiseert allerlei activiteiten om de Baarlese jeugd leuke vormen van vrijetijdsbesteding te bieden. Het Jeugdwerk probeert dat al jaren waar te maken met een flinke staf vrijwillige medewerkers.

Het is een normaal verschijnsel dat er enig verloop zit in zo’n groep mensen. Er komen mensen bij en andere vertrekken. De laatste jaren loopt het aantal “nieuwe” Jeugdwerkers echter langzaamaan achteruit. Daar hopen we verandering in te kunnen brengen. Want we beschikken dan wel over de nodige middelen, toch zij het vrijwilligers die de drijvende kracht zijn achter de activiteiten van het Jeugdwerk.

Daarom bij deze een oproep aan ieder die het ziet zitten om zijn of haar vrije tijd te besteden aan een activiteit van het Jeugdwerk. We hebben behoefte aan mensen met organisatorische kwaliteiten, aan mensen die graag met kinderen omgaan en aan mensen die het bestuurlijke werk niet schuwen. Kortom, als je graag iets regelt, oplossingen bedenkt of met kinderen omgaat, dan kun je een grote hulp zijn. In zo’n grote organisatie kunnen we namelijk altijd een gevarieerde groep mensen gebruiken.

Iedereen van 16 jaar en ouder kan zich nu geroepen voelen. Een bovengrens in de leeftijd hebben we niet.

Onder de jeugdwerkvlag worden jaarlijks heel wat activiteiten georganiseerd. Het is beslist niet zo dat iedere jeugdwerker aan al die activiteiten deelneemt! De een voelt zich aangetrokken tot het regelmatige jeugdhuiswerk, zoals bijvoorbeeld de Krokoklub, terwijl de ander zich liever inzet voor het Jeugdcarnaval of de Wielerzesdaagse. De een voelt zich aangetrokken tot het uitvoeren van de activiteiten, het werken met kinderen, de ander voelt zich meer aangetrokken tot de organisatorische aspecten. Zo heeft iedereen binnen onze organisatie zijn eigen werkterrein.

Lees hieronder verder voor algemene informatie of ga direct naar de pagina vacatures.

Activiteitenoverzicht

Klik op de pagina activiteiten voor een overzicht van de activiteitenkalender. Bij elke activiteit staat een link naar gedetailleerdere informatie.

Naast de activiteiten voor de kinderen worden er ook activiteiten georganiseerd voor de leiding. Daarmee willen vooral de onderlinge band tussen alle Jeugdwerkers versterken. Bovendien zijn dit ook altijd erg gezellige activiteiten.

Het Jeugdwerk als organisatie

De totale leidinggroep van het Jeugdwerk zorgt ervoor dat de stichting functioneert. Daarvoor bestaan het bestuur, een commissie voor iedere activiteit en natuurlijk voldoende leiding die helpt bij die activiteiten.

Alle Jeugdwerkers zetten zich op vrijwillige basis in. Met andere woorden: ieder beslist voor zichzelf om al dan niet mee te helpen aan een bepaalde activiteit. Natuurlijk rekenen we er wel op dat je daadwerkelijk meehelpt als je je ergens voor hebt opgegeven.

De commissies

Twee keer per jaar houden we een vergadering met de gehele leidinggroep. Op die vergaderingen kunnen Jeugdwerkers zich aanmelden om een activiteit mee te organiseren. Zij “zetelen” dan “in een commissie”. Elke commissie zal vervolgens beginnen haar eigen activiteit voor te bereiden. Voor de uitvoering van de activiteit kan de commissie een beroep op de overige jeugdwerkleiding. Een commissie is dus het groepje Jeugdwerkers dat een activiteit organiseert. Commissieleden kunnen altijd terugkijken naar voorgaande jaren voor inspiratie voor hun activiteit, maar zijn anderzijds ook helemaal vrij om eigen ideeën in te brengen en te realiseren.

Het bestuur

Het Jeugdwerk heeft ook een bestuur. Dat regelt algemene zaken zoals financiën, verzekeringen, secretariaat en materiaalbeheer. Verder bereidt het de halfjaarlijkse vergaderingen met de leidinggroep voor. Iedereen van de leiding kan zich kandidaat stellen voor het bestuur. De bestuursleden worden gekozen door de leiding op de algemene medewerkersvergadering in januari.

De financiën

Het Jeugdwerk is een financieel gezonde organisatie. We hebben voldoende financiële middelen om alle activiteiten te kunnen organiseren. De inkomsten bestaan uit:

  • Deelnamegelden per activiteit;
  • Subsidies van beide gemeenten;
  • Sponsorbijdragen;
  • Andere opbrengsten zoals donaties en baropbrengsten.

Net zoals ieder ander moet ook het Jeugdwerk de uitgaven afstemmen op de inkomsten. Om dit in goede banen te leiden, wordt er ieder jaar een begroting opgemaakt. Na afloop van het jaar verschijnt het financieel jaarverslag, waarin we kunnen zien wat er werkelijk met de euro’s gebeurd is.

Het totale begrotingsbedrag bedraagt ongeveer € 100.000,-. Dat is het totaalbedrag van de jaarlijkse inkomsten en uitgaven.

Tot slot

Het Jeugdwerk heeft zich in Baarle duidelijk op de kaart gezet. Om alle activiteiten te kunnen blijven organiseren voor de Baarlese jeugd hebben we echter meer mensen nodig. Iedereen die geïnteresseerd is kan zijn of haar plaatsje wel vinden in onze organisatie.

Ben jij geïnteresseerd? Laat wat van je horen!!
Stuur ons een mail en wij nemen contact met je op.

Meld je direct aan via onze vacaturepagina of via de pagina leiding opgaveformulieren.